Letalska aeromehanika in letalske konstrukcije

Opis predmeta

Podzvočna aeromehanika:

Zgodovina aeromehanike in pomembni ljudje s tega področja, osnove aeromehanike, veličine stanja in lastnosti tekočin, zakoni in definicije, aerostatika, masne sile, površinske sile, atmosfera, dinamika tekočin, Lagrangov in Eulerjev pristop, hitrostno polje, osnove zračnega toka, tokovnica, tirnica, volumski in masni pretok, zakon o ohranitvi mase, zakon o ohranitvi gibalne tekočine, zakon o ohranitvi energije, koeficient tlaka, dinamika idealne tekočine, elementarni tokovi, hitrostne in tlačne razmere na valju, vzgon rotirajočega valja v zračnem toku, aerodinamične sile, vrste aeroprofilov, karakteristike aeroprofilov, center potiska, aerodinamični center, koeficient vzgona, koeficient upora, zastojna točka, potencialni tok, transformacija Joukovskega, pogoj Kutta Joukovski, nastanek cirkulacije v fluidu, Kelvinov teorem, teorija tankih profilov, simetrični profili, nesimetrični profili, metoda diskretnih vorteksov, meritve in aerodinamična podobnost, vetrovniki, merjenje veličin, Reynoldsovo število, Machovo število, teorija mejne plasti, laminarni mejni sloj, turbulentni mejni sloj, profilni upor, tlačni upor, viskozni upor, Blasiusove enačbe, separacija viskoznega toka, načini porušitve vzgona, aerodinamika krila, oblike in lastnosti kril, trodimenzionalni zračni tok, porazdelitev cirkulacije, teorija vzgonske linije, porazdelitev vzgona po razpetini krila, povezava profil – krilo, inducirani vrtinec, inducirani upor, interferenčni upor, skupni upor, načini zmanjšanja induciranega upora, krilni zaključki, zvitje krila, talni efekt, porušitev vzgona na krilu, začetek porušitve vzgona in širjenje po razpetini, posebni pojavi pri porušitvi vzgona, naprave za povečanje vzgona, zakrilca in predkrilca, spojlerji, zračne zavore, kontrola separacije mejnega sloja, generatorji vrtincev, jakost induciranega vrtinca.

Okrogzvočna in nadzvočna aeromehanika:

Lastnosti stisljivega fluida, definicija Machovega števila, hitrost zvoka, kontinuitetna enačba za tlačni skok, zakon o ohranitvi gibalne količine za tlačni skok, širjenje motnje v fluidu, podzvočni stisljiv tok okrog aeroprofila, vpliv temperature in višine, stisljivost, udarni val, kritično machovo število, Machovo število divergence, aerodinamično segrevanje, normalni in poševni tlačni skok, način za izogibanje učinka prekoračitve kritičnega machovega števila, mahovo območje, vpliv teže letala, ekspanzijski valovi, center potiska, valovni upor, zmanjšanje upora v transoničnem območju, nadzvočni tok okrog aeroprofila,  upravljivost letala pri nadzvočnih hitrostih, nadzvočni tok skozi kolektor in difuzor.

 

•Zgodovina letalstva, evolucija letalskih struktur (gradiva, tehnologija, zmogljivosti), žične strukture, pollupinaste strukture,  lupinaste strukture

• Tipologija in sistematika letal (uporaba, geometrija, komponente)

• Osnove konstruiranja letal (principi, specifikacije, predpisi)

sile med letom,

• Obremenitve letala (osnove, bremena v letu, na zemlji)

• Napetosti v strukturi (strižne, natezne, torzijske)

• Deformacije

• Stabilnost konstrukcijskih elementov

• Gradiva v letalstvu (lastnosti, tehnologija, preizkusi)

• Osnovni elementi gradnje

• Uporaba kompozitnih gradiv (laminati, satovje,vlakna)

• Konstruiranje posameznih delov letala

nazaj na seznam