Smeri

Snovanje, obratovanje in vzdrževanje                
Mobilna tehnika                  
Št.  Šifra  Ime predmeta   Vrsta Sem. ECTS Nosilec
1 3061 Hidravlika in pnevmatika obvezni S4 Z 5 Franc Majdič
2 3062 Investicijski inženiring in vodenje projektov obvezni S5 Z 5 Janez Kušar
3 3064 Mehanizmi obvezni M1 Z 4 Robert Kunc /Samo Zupan
4 3067 Vozila obvezni M2 Z 4 Robert Kunc / Miha Ambrož
5 3069 Logistika prometa obvezni M3  L 5 Miha Ambrož / Robert Kunc
6 3135 Praktično usposabljanje obvezni - L 8 Učitelji v programu
7 3136 Diplomsko delo obvezni - L 12 Učitelji v programu
8   Izbirni predmet programa P1- Mehanika nekovinskih gradiv ali Tehnologije vzdrževanja izbirni P1 Z 4 Lidija Slemenik P. ali Mitjan Kalin/Marko Polajnar
9   Varjene konstrukcije izbirni P2 Z 4 Boris Jerman
10   Transmisije vozil izbirni 01 Z 4 Jernej Klemenc/ Simon Oman
11   Pogonski sklopi obvezni M3 L 5 Mitjan Kalin / Bojan Podgornik

nazaj na seznam