Smeri


 

Proizvodno strojništvo 
Proizvodne tehnologije      
Št.  Šifra Ime predmeta   Vrsta Sem. ECTS Nosilec
1 3070 Priprava proizvodnje obvezni S4 Z 5 Janez Kušar / Tomaž Berlec
2 3062 Investicijski inženiring in vodenje projektov obvezni S5 Z 5 Janez Kušar
3 3071 Montaža obvezni M1 Z 4 Niko Herakovič
4 3074 Alternativne tehnologije obvezni M2 Z 4 Joško Valentinčič / Andrej Lebar
5 3077 Zagotavljanje kakovosti obvezni M3 L 5 Davorin Kramar / Drago Bračun
6 3135 Praktično usposabljanje obvezni - L 8 Učitelji v programu
7 3136 Diplomsko delo obvezni - L 12 Učitelji v programu
8   Izbirni predmet programa P1- Mehanika nekovinskih gradiv ali Tehnologije vzdrževanja izbirni P1 Z 4 Lidija Slemenik P. ali Mitjan Kalin/ Marko Polajnar
9   Obdelovalni stroji izbirni P2 Z 4 Franci Pušavec / Tomaž Pepelnjak
10   Tehnologija spajanja izbirni 01 Z 4 Damjan Klobčar
11   Preiskave materialov in izdelkov izbirni 02 L 5 Tomaž Kek

nazaj na seznam