Smeri

Proizvodno strojništvo
Vodenje proizvodnje 
Št.  Šifra Ime predmeta   Vrsta Sem. ECTS Nosilec
1 3070 Priprava proizvodnje obvezni S4 Z 5 Janez Kušar/Tomaž  Berlec
2 3062 Investicijski inženiring in vodenje projektov obvezni S5 Z 5 Janez Kušar
3 3072 Strega materialov in sredstev obvezni M1 Z 4 Niko Herakovič
4 3075 Načrtovanje tehnologij in izdelkov obvezni M2 Z 4 Davorin Kramar/Tomaž Pepelnjak
5 3078 Načrtovanje in vodenje proizvodnje obvezni M3  L 5 Janez Kušar/Tomaž  Berlec
6 3135 Praktično usposabljanje obvezni - L 8 Učitelji v programu
7 3136 Diplomsko delo obvezni - L 12 Učitelji v programu
8   Mehanika nekovinskih gradiv ali Tehnologije vzdrževanja izbirni P1 Z 4 Lidija Slemenik Perše ali Mitjan Kalin/ Marko Polajnar
9   Tehnologija spajanja izbirni P2 Z 4 Damjan Klobčar
10   Montaža izbirni 01 Z 4 Niko Herakovič
11   Preiskave materialov in izdelkov izbirni 02 L 5 Tomaž Kek

nazaj na seznam