Smeri


 

Snovanje, obratovanje in vzdrževanje
Transportni in delovni stroji
Št.  Šifra  Ime predmeta   Vrsta Sem. ECTS Nosilec
1 3061 Hidravlika in pnevmatika obvezni S4 Z 5 Franc Majdič
2 3062 Investicijski inženiring in vodenje projektov obvezni S5 Z 5 Janez Kušar
3 3063 Nosilne konstrukcije obvezni M1 Z 4 Boris Jerman
4 3066 Delovni stroji obvezni M2 Z 4 Janez Benedičič/Rajko Bernik
5 3068 Pogonski sklopi obvezni M3 L 5 Mitjan Kalin/Bojan Podgornik
6 3135 Praktično usposabljanje obvezni - L 8 Učitelji v programu
7 3136 Diplomsko delo obvezni - L 12 Učitelji v programu
8   Mehanika nekovinskih gradiv ali Tehnologije vzdrževanja izbirni P1 Z 4 Lidija Slemenik Perše ali Mitjan Kalin/Marko Polajnar
9   Konstrukcijska gradiva izbirni P2 Z 4 Roman Šturm
10   Transmisije vozil izbirni 01 Z 4 Jernej Klemenc / Simon Oman
11   Logistika prometa obvezni 02  L 5 Miha Ambrož / Robert Kunc

nazaj na seznam