Smeri

Letalstvo
Prometni pilot letala/helikopterja
Št.  Ime predmeta   Vrsta Sem. ECTS Nosilec
1 Letalski motorji 1 obvezni S4 Z 4 Tomaž Katrašnik
2 Sistemi na letalu obvezni S5 Z 3 Andrej Grebenšek
3 Letalska navigacija 1 obvezni M1 Z 6 Andrej Grebenšek
4 Letalska frazeologija obvezni M2 Z 3 Karmen Štumberger
5 Letalsko pravo in predpisi obvezni M3 Z 3 Patrick Vlačič
6 Letalska medicina in psihologija obvezni M3 Z 3 Vito Starc
7 Mehanika leta letala izbirni P1 Z 3 Viktor Šajn
8 Zmogljivosti letal izbirni P2 Z 5 Tomaž Mrlak
9 Letalska navigacija 2 izbirni 01 L 3 Andrej Grebenšek
10 Operativni postopki letal izbirni 02 L 4 Tomaž Mrlak
11 Letalski motorji 2 izbirni 03 L 3 Tomaž Katrašnik / Tine Seljak
12 Praktično usposabljanje obvezni - L 8 Učitelji v programu
13 Diplomsko delo obvezni - L 12 Učitelji v programu

nazaj na seznam