Smeri

Letalstvo
Snovanje in vzdrževanje letal
Št.  Ime predmeta   Vrsta Sem. ECTS Nosilec
1 Letalski motorji 1 obvezni S4 Z 4 Tomaž Katrašnik
2 Sistemi na letalu obvezni S5 Z 3 Andrej Grebenšek
3 Vzdrževanje letal obvezni M1 Z 5 Mitjan Kalin
4 Snovanje letal obvezni M2 Z 5 Radivoj Kikelj
5 Mehanika leta letala izbirni P1 Z 3 Viktor Šajn
6 Zmogljivosti letal izbirni P2 Z 5 Tomaž Mrlak
7 Hidravlika in pnevmatika izbirni 02 Z 5 Franc Majdič
8 Lahka gradnja v letalstvu obvezni M3 L 6 Radivoj Kikelj
9 Letalski motorji 2 izbirni 01 L 4 Tomaž Katrašnik / Tine Seljak
10 Praktično usposabljanje obvezni - L 8 Učitelji v programu
11 Diplomsko delo obvezni - L 12 Učitelji v programu

nazaj na seznam