Prometni pilot helikopterja - ATPL(H)

Študenti, ki se želijo izobraževati za ATPL(H)/IR, morajo vpisati naslednje predmete:

Letalsko pravo in predpisi
Letalski instrumenti
Letalski motorji 1
Letalski motorji 2
Sistemi na letalu
Letalske konstrukcije
Zmogljivosti helikopterjev
Letalska medicina in psihologija
Letalska meteorologija
Letalska navigacija 1
Letalska navigacija 2
Operativni postopki helikopterjev
Letalska aeromehanika
Mehanika leta helikopterja
Letalska frazeologija

*Opomba: Predmet Letalski instrumenti se izvaja v letnem semestru drugega letnika zaradi usklajenosti z EASA Del-FCL.... nazaj na prejšnjo vsebino