Prometni pilot letala - ATPL(A)

Študenti, ki se želijo izobraževati za ATPL(A), morajo vpisati naslednje predmete:

Letalsko pravo in predpisi
Letalski instrumenti
Letalski motorji 1
Letalski motorji 2
Sistemi na letalu
Letalske konstrukcije
Zmogljivosti letal
Letalska medicina in psihologija
Letalska meteorologija
Letalska navigacija 1
Letalska navigacija 2
Operativni postopki letal
Letalska aeromehanika
Mehanika leta letala
Letalska frazeologija

*Opomba: Predmet Letalski instrumenti se izvaja v letnem semestru drugega letnika zaradi usklajenosti z EASA Del-FCL.... nazaj na prejšnjo vsebino