Matematika 3

Opis predmeta

Teorija funkcij več spremenljivk - parcialni odvodi, odvajanje sestavljenih funkcij, višji parcialni odvodi, ekstremi, vezani ekstremi, implicitne funkcije. Vektorska analiza - integrali funkcij več spremenljivk, Fubinijev izrek, uvedba nove spremenljivke, vektorska polja, krivuljni integral vektorskega polja, ploskovni integral vektorskega polja, Gaussov izrek, Stokesov izrek, uporabe vektorske analize. Verjetnost in statistika - Dogodki, slučajne spremenljivke, porazdelitve, pričakovana vrednost, opisne statistike, vzorčenje, bivariantna regresija.

nazaj na seznam