Strojni elementi 1

Opis predmeta

Uvod

 • Proizvodni in konstrukterski proces
  • proizvodni proces  
  • konstrukterski in razvojni proces  
  • vrednotenje konstrukcij  
  • dimenzioniranje na varnost in zanesljivost
 • Osnove snovanja in zakonitosti oblikovanja strojni elementov:
  • pomen strojnih elementov
  • osnove za njihovo oblikovanje in izračun
  • uporabljeni materiali
  • kriteriji za dimenzioniranje strojnih delov
  • razdelitev strojnih elementov
  • parametri obremenitev in dimenzioniranja strojnih naprav in sestavnih elementov iz kovinskih materialov
 •   Kovinski in nekovinski materiali za izdelavo nosilnih strojnih delov: preračuni in oblikovanje

 

Elementi za zveze

 • Neločljive zveze
  • Lepljene zveze, lepila, oblikovanje lepljenih zvez, preračun lepljenih zvez  
  • Lotane zveze, loti, oblikovanje lotanih zvez, preračun lotanih zvez 
  • Varjeni spoji, vrste zvarov in oblike spojev, kvalitete zvarov, izračun zvarov, materiali za varjene konstrukcije, dopustne napetosti, oblikovanje dinamično obremenjenih varjenih konstrukcij

Elementi ločljivih zvez  

 • Vijačne zveze, vrste navojev, pritrdilni vijaki, material za pritrdilne vijake in kvalitetni razredi s trdnostnimi lastnostmi, preračun vijakov brez znane sile prednapetja, preračun z znano silo prednapetja, potreben moment privijanja, posebne vrste pritrdilnih vijakov, gibalni vijak, dimenzioniranje gibalnega vijaka
 • Kovičene zveze, kovice in materiali za kovice, oblikovanje kovičenih zvez, kovičene zveze pri jeklenih konstrukcijah, preračun kovičenih zvez
 •   Vzmeti, kovinske vzmeti, materiali in karakteristike materialov za vzmeti, oblikovanje in izračun gumijastih vzmeti
 • oblike tlačnih posod, varjene tlačne posode
 • dimenzioniranje tlačnih posod, materiali in dopustne napetosti za tlačne posode
 •   pokrovi tlačnih posod, izračun debelin sten cevi

Tesnila

 • tesnila za relativno mirujoče dele
 • tesnila za relativno gibajoče dele
 •   karakteristike, materiali, načini vgradnje, uporaba

Rotacijski elementi

Ležaji

 • drsni ležaji, osnove mazanja, suho, mešano in tekočinsko mazanje, nosilnost oljnega filma, materiali za drsne ležaje, oblikovanje ležajev, aksialni drsni ležaji
 • kotalni ležaji, vrste kotalnih ležajev, preračun kotalnih ležajev, vgraditev kotalnih ležajev, mazanje kotalnih ležajev
 • karakteristike
 • oblike
 • trdnostne lastnosti
 • kovinske in nekovinske vzmeti
 •   izkoristek

nazaj na seznam