Numerične metode

Opis predmeta

Python za inženirje
Uvod v Python s knjižnicami numpy, matplotlib, scipy in drugimi.
 

Strojno simbolno računanje
Računanje s simboličnimi izrazi, polinomi, analitično reševanje enačb in sistemov enačb, odvajanje in integriranje, Taylorjeva vrsta, reševanje problema lastnih vrednosti.

Numerične metode
Izvori in širjenje napak pri numeričnem računanju. Reševanje sistemov linearnih enačb. Interpolacija in aproksimacija. Reševanje nelinearne enačbe. Reševanje sistemov nelinearnih enačb. Numerično odvajanje in integriranje. Numerično reševanje navadnih diferencialnih enačb (začetni in robni problem).

Predmet ima dodatni poudarek na teoretičnih osnovah numeričnih metod.

Domača stran predmeta

nazaj na seznam