Merilna tehnika

Opis predmeta

Velike tehnološke in druge spremembe, ki so v zadnjem desetletju nastale z razvojem nove generacije izdelovalnih sredstev in postopkov so pogojevale tudi intenziven razvoj sodobne merilne tehnike. Vse bolj kompleksni in zapleteni sistemi s področja materialne proizvodnje ter vse bolj obsežno razvojno-raziskovalno delo v realnem okolju, postavljajo vse večje zahteve po posebnih znanji in kompetencah s področja sodobne merilne tehnike. Zato so osrednje zahteve predlaganih novih učnih vsebin s področja praktičnega ter znanstvenega meroslovja ali merilne tehnike na sploh, usmerjene v načrtovanje in razvoj kakovostnih računalniško podprtih merilnih sistemov, ki zagotavljajo vse bolj povečane zahteve po merilni točnosti ob najmanjši merilni negotovosti ob tem pa omogočajo ponovljivost, zanesljivost in hitrost samega merilnega procesa, povečane zahteve po zajemanju, prenosu ter obdelavi dobljenih izmerjenih vrednosti. Na te in druge zahteve je sodobna merilna tehnika odgovorila z razvojem novih merilnih zaznaval in naprav, razvojem novih merilnih metod in postopkov, razvojem novih sistemskih ter informacijskih konceptov (pri standardiziranih merilnih sistemih) in sicer zaradi upoštevanja povečane zanesljivosti, kompatibilnosti strojne ter programske opreme ob uporabi razvojnih dosežkov in spoznanj na različnih področjih znanosti ter tehnike.

nazaj na seznam