Dinamika togih teles

Opis predmeta

Povezava med dinamskim modelom in realnim inženirskim sistemom, gibalna enačba, metodologija reševanja problemov iz dinamike. Dinamika masne točke z navezavo na strojniške aplikacije: sila, masa, pospešek; premočrtno, krivočrtno gibanje; delo in energija (kinetična, potencialna), moč, izkoristek, impulz in gibalna količina, vrtilna količina. Dinamika sistema masnih točk: gibanje masnega središča, gibalna, vrtilna količina pri poljubnem vrtenju, delo, energije. Dinamika togega telesa: masni vztrajnostni momenti, osni, deviacijski, glavni, vzporedni premik osi, zavrtitev koordinatnega sistema. Ravninsko gibanje: translacija, rotacija, splošno. Sile ter momenti, delo ter energije. Splošno prostorsko gibanje. Vrtenje okoli stalne osi, masno statično in dinamično uravnoteženje togih rotorjev. Določitev vztrajnika. Trk: hitrostne razmere pri premem in poševnem centričnem trku, energije pri trku - izkoristki zabijanja in kovanja. Osnove mehanskih nihanj: lastna in vsiljena nihanja sistema z eno prostostno stopnjo, nedušena ter dušena nihanja, harmonsko, centrifugalno vzbujanje, kritični vrtljaji enomasnih prožnih rotorjev, prenosnost vibroizolacije, osnove meritev vibracij - seizmična teorija.

nazaj na seznam