Dinamika fluidov

Opis predmeta

Pojavne lastnosti gibanja fluida: uvod in motivacija

Lastnosti fluidov: kontinuum, deformacija, viskoznost

Kinematika fluidov: vizualizacija, hitrostno polje, RTT, kontrolni volumen, snovski odvod

Integralska analiza: kontrolni volumen, analitična dinamika

Diferencialna analiza: analitična dinamika

Konstitucijske relacije: enačbe stanja, mehanske, energijske enačbe

Turbulenca:

  • fenomenološka slika;
  • fenomenološke karakteristike: prosti tok, mejna plast, cepljenje toka, upor;
  • DNS, statistični pristop, Reynoldsova povprečenja, RANS;
  • mešanje, skale turbulence, teorija Kolmogorova;
  • modeliranje turbulentnih tokov.

  • Stisljivi tokovi: kontinuitetni val, dinamični val, šoki

    već na http://lab.fs.uni-lj.si/lfdt/predmeti.htm

nazaj na seznam