Snovanje in razvoj izdelka

Opis predmeta

Snovanje in razvoj izdelka predstavlja temeljno informacijo študentu o tem zakaj in kako sploh nastajajo novi izdelki. V študiju mu poskušamo predstaviti kompleksnejše razumevanje o nastajanju potreb, ki so lahko popolnoma osnovne ali pa so nadgrajene. Iskanje priložnosti za nove izdelke predstavlja osnovni vzgib za razvoj. Izpostavljena je povezava med razvojem novih tehnologij in novimi izdelki. Razvoj novih izdelkov je povezan z okoljem, ki ga predstavljajo socialni, ekonomski, tehnološki in zakonodajni faktor. S tržna analizo se študentu predstavi sredstvo za prepoznavanje pogojev razvoja izdelka. Razvoj novih izdelkov deluje kot generator raziskav za boljše poznavanje novih tehnologij. Razumevanje celovitega proizvodnega sistema je pogoj za razumevanje življenjskega cikla izdelka od ideje do odstranitve iz okolja. Pomen tima in posameznih vlog tima za proces razvoja izdelka ter sodelovanje funkcij v podjetju predstavlja interne dejavnike podjetja pri razvoju izdelka. Študentu so predstavljeni makro in mikro ekonomski pogoji za relevanten odnos do potrebnosti razvoja novih izdelkov. Razvoj novega izdelka versus raziskovanje značilnosti izdelka za specifične pogoje obratovanja. Posebej je opredeljena razlika med razvojem novega izdelka in kopiranjem znanih rešitev. Kako taka razlika vpliva na položaj poslovnega sistema v ožjem in širšem okolju. Študent spozna vse pomembne elemente proizvodnega sistema, predstavljena mu je logična struktura razvojnih verig. Predstavljena mu je vloga razvojnih centrov v velikih korporativnih sistemih zato, da lahko razume pretok informacij, projektov in naročil. Predstavljena je logika SME podjetij v celovitem obvladovanju potreb po izdelih.

nazaj na seznam