Osnove mehatronike

Opis predmeta

Mehatronika je interdisciplinarna tehniška disciplina, ki povezuje znanja strojništva, elektrotehnike in informatike. Cilj predmeta je seznaniti študente strojništva s področjem, osnovnimi pojmi ter osnovnimi strukturami, elementi in lastnostmi mehatronskih proizvodov in sistemov. Predstavljene so osnovni funkcijski elementi: objekt krmiljenja (naprava oz. proces), aktuatorji, senzorji, krmilniki. Podane so osnovne strukture mehatronskih sistemov in povezave med elementi ter z okolico (vhodne in izhodne veličine, krmiljeni parametri, referenca). Podrobneje so predstavljeni krmilni elementi s pudarkom na digitalni tehniki. Opredeljena je vloga programske opreme. Predstavljene so osnovne lastnosti funkcijskih elementov in sistemov, ki so okarakterizirane s statičnimi in dinamičnimi karakteristikami v časovnem in frekvenčnem prostoru. Predstavljeni so koraki načrtovanja mehatronskih sistemov. Predstavljena so inženirska orodja za podporo načrtovanju. Predmet je ilustriran z vrsto primerov. Izvajanja spremljajo tudi demonstracije na v ta namen razvitih učilih in laboratorijski opremi, kar omogoča študentom aktivno sodelovanje ter lažje dojemanje in sprejemanje novega znanja.

nazaj na seznam