Tehnična akustika

Opis predmeta

Hrup je problem civilizacije. Povzroča poškodbo sluha in vrsto psihofizioloških motenj pri ljudeh in živalih. Vpliva tudi na delovno učinkovitost. Hrup je tako problem varstva okolja in humanizacije delovnega mesta. Stroji in naprave so glavni povzročitelji hrupa tako na delovnem mestu kot v naravnem in življenjskem okolju. Tihi izdelek je zelo dober prodajni argument. Da bi znali izdelati tihi stroj ali zmanjšati hrup delujočega stroja moramo poznati vzroke za generiranje hrupa, to je mehanizme generiranja hrupa. Mehanizmi generiranja hrupa so različni in so odvisni od vrste in tipa stroja, njegovih dimenzij in moči ter obratovalnih razmer. V okviru tega predmeta se študent seznani z osnovami hrupa in terminologijo na tem področju, predvsem z logiko decibelne skale in zvočnih ravni. Nato spoznajo mehanizme generiranja hrupa pri različnih elementarnih virih hrupa in tudi kompleksnih strojih in napravah delujočih v industrijskih halah ali na prostem, pri različnih režimih obratovanja ali delovanja. Študent dodatno v okviru vaj tudi eksperimentalno potrdi teoretične razlage v okviru predavanj in si ustvari tudi vizualno sliko sevanja vira hrupa pri različnih strojih oz. virih in mehanizmih generiranja hrupa.

nazaj na seznam