Notranje okolje

Opis predmeta

Notranje okolje predstavlja osnovni strokovni predmet poznavanja zakonitosti delovnega in bivalnega okolja v zgradbah. Študent spozna vplivne parametre in kriterije notranjega okolja (toplotno okolje, kakovost zraka, …), ki dinamično vplivajo na ugodje in tudi lahko predstavljajo tveganje za človekovo zdravje. Podani bodo vzroki za nastanek človeku škodljivega notranjega okolja in ukrepi in modeli za njegovo izboljšanje. Podane bodo osnove za sintezo in poznavanje obravnavanega okolja z učinkovitim prezračevanjem in odstranitvijo škodljivih primesi ter analizo starosti zraka.

nazaj na seznam