Hidravlika in pnevmatika

Opis predmeta

Hidravlika in pnevmatika je tisto področje strojništva, ki je prisotno v mnogih strojniških aplikacijah od avtomatizacije, obdelovalnih in preoblikovalnih strojev, mehatronskih sistemov in kmetijskih strojev do gradbenih strojev in drugih strojnih aplikacij. V zadnjih letih delež industrije s področja hidravlike in pnevmatike v svetu izredno narašča (letna rast do 7 %), kar kaže na vse večje potrebe po strokovnjakih s tega področja in na vse večjo uporabnost hidravličnih in pnevmatičnih sistemov. Z izredno hitrim razvojem tehnike, predvsem in z vse večjo globalizacijo proizvodnje in potrošnje, rastejo v zadnjem času tudi potrebe uporabnikov po vedno bolj zmožnih in učinkovitih strojih. Razvoj mikroelektronike ter mehatronike je v zadnjih letih močno vplival na tudi na razvoj hidravlične in pnevmatične tehnike v celoti. V okviru predmeta Hidravlika in pnevmatika (H&P) bodo podane predvsem osnove konvencionalne hidravlike in pnevmatike ter proporcionalne tehnike. Študenti bodo v okviru predmeta osvojili osnovna znanja na področju konvencionalne ter proporcionalne hidravlike in pnevmatike vključno s teoretičnimi osnovami za preračun in projektiranje v praktični uporabi fluidnotehničnih sistemov. Razumeli bodo osnove H&P sistemov, konstrukcijskih izvedb in delovanja pomembnejših oziroma najširše uporabljanih H&P konvencionalnih in proporcionalnih komponent ter pridobili osnovna znanja za projektiranje H&P krmilj in sistemov s temi komponentami v praksi. Pridobljeno znanje bo tudi primerna osnova pri vzdrževanju strojev in postrojenj, opremljenih s hidravliko in pnevmatiko. Pridobljeno znanje bodo študenti uporabili tudi kot osnovo za nadgradnjo znanja na tem področju v višji stopnji.

nazaj na seznam