Laserski sistemi

Opis predmeta

Vse bolj intenzivno uvajanje laserjev v sodobno industrijsko proizvodnjo vodi v njeno intenzivno preobrazbo v smeri razvoja novih izdelkov in izdelovalnih procesov z visoko dodano vrednostjo. Laserji tako igrajo pomembno vlogo na področju sodobnih mikro in nano izdelovalnih tehnologij ter na področju hitre in fleksibilne proizvodnje in pri hitri izdelavi prototipov. Cilj predmeta je dati študentom trdne teoretične in praktične osnove inženirskih laserskih aplikacij in jih tako pripraviti za nadaljnji študij na področju področjih sodobnega strojništva, kjer postajajo laserski sistemi nepogrešljivi. Pomemben poudarek pri predmetu je dan tudi pridobivanju znanj in veščin pomembnih za praktično uporabo laserskih sistemov v industrijskih ali raziskovalnih okoljih. Predmet zajema teme s področja inženirske optike, laserskih izvorov, laserske varnosti ter merilnih in obdelovalnih laserskih sistemov.

nazaj na seznam