Osnove kakovosti

Opis predmeta

V sodobnem tržnem gospodarstvu so zahteve po kakovosti vse večje, kar je posledica vedno večje zahtevnosti kupcev in odjemalcev ter konkurenčnosti podjetij v posameznih panogah. Eden od načinov rasti dohodka podjetja ter ugleda je tudi uvajanje sodobnega sistema zagotavljanja kakovosti, ki naj bi bil primerna osnova za doseganje kakovostnih proizvodov in storitev. Sam sistem neposredno ne vodi do boljših proizvodov, omogoča pa, da so procesi bolj stabilni, kar zagotavlja konstantno kakovost proizvodov in posredno večje zaupanje odjemalcev. Zato uspešna podjetja, z jasno vizijo svojega poslovanja, svoj uspeh gradijo na načrtovanju, vodenju in zagotavljanju ustrezne kakovosti skladno mednarodnim standardom. Zagotavljanje kakovosti se (po Ishikawi) začne in konča z izobraževanjem, ki pa mora biti primerno organizirano na vseh nivojih izobraževanja. Študent pridobi osnovna znanja s področja zagotavljanja kakovosti, ki vključuje različne vidike kakovosti, sisteme vodenja kakovosti kot tudi primerna orodja, tehnike in metode za dosego zahtevanih ciljev. Pridobi tudi sposobnost iskanja ter uporabe novih informacij iz različnih virov, sposobnost prenosa tega znanja v podjetniško okolje pri reševanju konkretnih strokovnih problemov na področju zagotavljanja kakovosti.

nazaj na seznam