Ekonomika podjetja

Opis predmeta

Za bodočega inženirja je zelo pomembno poznavanje osnovnih pojmov o ekonomiki podjetja. Študentje se bodo seznanili z osnovnimi značilnostmi podjetij, s poslovnim procesom ter z vlogami posameznih poslovnih funkcij. Posebna pozornost je namenjena poslovnim sredstvom in obveznostim do virov sredstev. Za tehnike je zelo pomembno poglavje o stroških in njihovoh vrstah, saj bodo na osnovi le teh sposobeni izdelati kalkulacije ter presoditi stroškovno učinkovitost rešitve.

IZPITNA PRAVILA

Pogoji za pristop k izpitu pri predmetu Ekonomika podjetja so vpis v tekoči letnik ter pravilna in pravočasna prijava na izpit. Vaj pri predmetu ni, zato je ocena pri predmetu enotna. Študent dobi oceno na temelju pisnega izpita, pri čemer znaša teža pisnega izpita v končni oceni 100%. Izpit je le pisni. Pozitivne ocene so: zd (6) = nad 55% do 64%, db (7) = nad 64% do 73%, pd (8) = nad 73% do 82%, pdb (9) = nad 82% do 91% in odl (10) = nad 91%.

nazaj na seznam