Asistent z doktoratom

asist. - razisk. dr. Ladislav Grad