Redni študij

 

URNIK     -   zimski semester 2018/2019

https://www.wise-tt.com/wtt_ulfs

(op.: Za pregled urnika je potrebno med drugim nastaviti tudi datum in parametre (vrsto študija, letnik, smer ter skupino)

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

 

 • Zimski semester od 1. 10. 2018 do 25. 1. 2019
  • ponedeljek, 31.12.2018 - kolektivni dopust
  • petek, 2.11.2018 - ni pedagoškega procesa
  • ponedeljek, 24.12.2018 - ni pedagoškega procesa
  • četrtek, 27.12. in petek, 28.12.2018 - ni pedagoškega procesa
 • Letni semester od 25. 2. 2019 do 7. 6. 2019
  • petek, 3.5.2019 -  ni pedagoškega procesa

Terminski plan FS

 

Začetek predavanj:

 • Prvi teden pedagoškega procesa so praviloma le predavanja (glej tudi "Začetek vaj in seminarjev").

1. letnik UN: ZAČETEK PREDAVANJ: sreda, 3.10.2018  (1.10.2018- sprejem brucev)

1. letnik VSŠ: ZAČETEK PREDAVANJ: torek, 2.10.2018 (1.10.2018- sprejem brucev)

1. letnik MAG: ZAČETEK PREDAVANJ: od torka, 2.10.2018 po urniku (1.10.2018 - sprejem)

Ostali letniki:   po urniku

 

Začetek vaj in seminarjev:

 • Vaje in seminarji se izvajajo praviloma šele naslednji teden pedagoškega procesa, tj. po prvih predavanjih pri posameznem predmetu oz. po dogovoru z nosilcem predmeta.

 

Začetek Športne vzgoje za 1. letnik, I. stopnje:

 • VSŠ od ponedeljka 8. 10. 2018 dalje po urniku.
 • UNI od četrtka, 11. 10. 2018 dalje po urniku.


INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE ENOTE LJUBLJANA

I. stopnja

1. letnik VSŠ in UNI

Predavanja za 1. letnike so enaka za vse skupine (VSŠ od 1 - 26, UNI od 1 - 24). Za lažji pregled urnika predavanj, si pod ustrezen program (VSŠ ali UNI) izberite eno od skupin, ker imajo vse skupine ista predavanja.

Vaje za 1. letnik so razdeljene na skupine od 1 - 26 za VSŠ in od 1 - 24 za UNI. Skupine za vaje za I. stopnjo VSŠ in UNI program bodo najkasneje do petka, 5. 10. 2018 objavljene na spletni strani FS pod "Študijska dejavnost / Aktualne informacije za študente  / Obvestila za študente I. in II. stopnje" pod  SKUPINE ZA VAJE za š.l. 2018/2019.

Skupine za vaje v 1. letniku  UNI so razdeljene glede na izbirna predmeta:

 • Elektrotehnika: skupine od 1 - 16. Predavanja so v petek, ob 11. uri v predavalnici V/8  in
 • Kemija + »X« izbirni predmet: skupine od 17 – 24. Predavanja so v petek, ob 11. uri v predavalnici II/4.

(opomba: število skupin pri izbirnih predmetih bo znano naknadno, najkasneje do petka,  5.10.2018)

 

2. letnik UNI

Skupine za vaje v 2. letniku UNI so razdeljene glede na izbirna predmeta Osnove kakovosti in Ekonomika podjetja, ki se izvajata v letnem semestru.

 • Osnove kakovosti + »X« izbirni predmet: skupine od 15 - 21. Predavanja so v ponedeljek, ob 13. uri v predavalnici V/2  in
 • Ekonomika podjetja: skupine od 1 – 14. Predavanja so v sredo, ob 13. uri v predavalnici III/4 v skrčeni obliki.

(opomba: število skupin pri izbirnih predmetih bo znano naknadno, najkasneje do petka, 5.10.2018)

 

3. letnik UNI

Predavanja pri predmetu Nauk o polimerih se 1. teden izvajajo v torek, ob 11.00 uri v IV/4, od vključno 2. tedna dalje pa v sredo, ob 13.00 uri v IV/4.

 

3. letnik VSŠ

Pedagoški proces v letnem semestru 3. letnika VSŠ (razen LETALSTVA) se po urniku prične izvajati šele 5. teden letnega semestra, tj. od 25.3.2019 (op.: od 25.2.2019 do 22.3.2019 (tj. 4 tedne) poteka v 3. letniku VSŠ praktično usposabljanje. Zaradi praktičnega usposabljanja se poveča obseg predavanj in vaj na teden, ker je pedagoški proces skrčen iz 15 tednov na 11 tednov.

 

II. stopnja

Matematika 4 (zimski semester) - obvezni predmet za 1. letnik EPS/TPT in ET ter KM/MGSP, na ostalih smereh + 2. letnik MEH pa kot izbirni predmet (študent ga obiskuje le, če ga je izbral za izbirni predmet)

Psihologija dela in organizacije (zimski semester) - najprej se bodo izvajala predavanja od torka, 2.10. 2018 do 20.11.2018. Vaje pa nato od torka, 20. 11. 2018 dalje.

V 2. letniku, II. stopnje se pedagoški proces v letnem semestru izvaja v skrčeni obliki, in sicer iz 15 tednov na 5 tednov, s pričetkom od 25.2.2019 do 29.3.2019. Zaradi tega se poveča obseg predavanj in vaj na teden.

 

INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE ENOTE NOVO MESTO

V enoti Novo mesto se pedagoški proces ne izvaja.

 


ARHIV URNIKOV

(op: pri pregledu urnikom je treba določiti ustrezen datum)