Redni študij

URNIK    -  potrjen urnik

Urnik za š.l. 2016/2017 je objavljen na spodnji povezavi:

https://www.wise-tt.com/wtt_ulfs

(op.: Za pregled urnika je potrebno med drugim nastaviti tudi datum in nato »prikaži tedenski urnik«)

 

OBVESTILA o spremembi urnika:

- I. stopnja:

 • 2. letnik, VSŠ, smer Letalstvo: vaje pri Letalski aeromehaniki in letalskih konstrukcijah ter vaje pri Letalskih instrumentih so se premaknile na četrtek (zaradi študentov iz OE NM).
 • 3. letnik VSŠ, smer Letalstvo: predavanja Letalske navigacije 2 so se premaknila na zgodnejšo uro: v četrtek, ob 8.00 v pred. IV/4 (na predlog nosilca predmeta)
 • 2. letnik, VSŠ, vse smeri: predavanja iz Osnov krmilja se po novem začnejo ob 7.30 uri, Prenos toplote in snovi pa ob 9. uri.
 • 1. letnik, UNI, vse skupine: predavanja iz Trdnosti se po novem začnejo ob 8.30 uri.

- II. stopnja:

 • 2. letnik, smer Mehatronika: Predavanja in vaje pri predmetu Planiranje in krmiljenje proizvodnje so se v torek in četrtek prestavile na zgodnejšo uro (na željo študentov).

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

 • Zimski semester od 3. 10. 2016 do 13. 1. 2017
 • Letni semester od 13. 2. 2017 do 2. 6. 2017

V letnem semestru se pedagoški proces v 3. letniku VSŠ (RAZEN LETALSTVA), I. stopnje, prične izvajati šele 5. teden letnega semestra, tj. od 13.3.2017 dalje. V času od 13.2.2017 do 10.3.2017 (tj. 4 tedne) poteka v 3. letniku VSŠ praktično usposabljanje. Zaradi praktičnega usposabljanja se poveča obseg predavanj in vaj na teden, ker je sam pedagoški proces skrčen iz 15 tednov na 11 tednov.

V letnem semestru se pedagoški proces v 2. letniku, II. stopnje izvaja v skrčeni obliki, in sicer le 5 tednov, s pričetkom od 13.2.2017 do 17.3.2017. Zaradi tega se poveča obseg predavanj in vaj na teden.

Začetek vaj in seminarjev:

 • Vaje in seminarji se izvajajo šele po prvih predavanjih pri posameznem predmetu oz. po dogovoru z nosilcem predmeta.

Začetek Športne vzgoje za 1. letnik, I. stopnje:

 • VSŠ od ponedeljka 13. 2. 2017 dalje po urniku.
 • UNI od četrtka, 16. 2. 2017 dalje po urniku.


INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE ENOTE LJUBLJANA

I. stopnja

Predavanja za 1. letnike so enaka za vse skupine (od 1 - 28). Za lažji pregled urnika predavanj, si pod ustrezen program (VSŠ ali UNI) izberite eno od skupin (od 1 do 28), ker imajo vse skupine ista predavanja.

Vaje za 1. letnik so razdeljene na skupine od 1 do 28. Skupine za vaje za I. stopnjo VSŠ in UNI programa so objavljene na spletni strani FS pod »Študijska dejavnost / Aktualne informacije za študente  /  SKUPINE ZA VAJE za š.l. 2016/2017 - zimski + letni semester« z dne 4.10.2016

Skupine za vaje v 1. letniku  UNI so razdeljene glede na izbirna predmeta:

 • Elektrotehnika: skupine od 1 - 21. Predavanja so v petek, ob 11. uri v predavalnici V/8  in
 • Kemija: skupine od 22 – 27. Predavanja so v petek, ob 11. uri v predavalnici II/4.
 • »X« izbirni predmet:  v 28. skupini so študenti, ki so si za »x izbirni predmet« izbrali predmet izven smeri ali predmet izven FS.

Skupine za vaje v 2. letniku UNI so razdeljene glede na izbirna predmeta Osnove kakovosti in Ekonomika podjetja, ki se izvajata v letnem semestru.

 • Osnove kakovosti: skupine od 21- 23. Predavanja so v ponedeljek, ob 13. uri v predavalnici V/2  in
 • Ekonomika podjetja: skupine od 1 – 20. Predavanja so v sredo, ob 13. uri v predavalnici V/2.
 • »X« izbirni predmet:  v 24. skupini so študenti, ki so si za »x izbirni predmet« izbrali predmet izven smeri ali predmet izven FS.

V letnem urniku 2. in 3. letnika VSŠ je vnešen tudi diferencialni predmet Matematika 3 - vaje, s pričetkov od 13.3.2017 dalje. Predmet obiskujejo kandidati, ki imajo namen nadaljevati študij na II. stopnji. Opravljen izpit iz Matematike 3 je pogoj za vpis na II. stopnjo za vse diplomante I. stopnje VSŠ.

 

II. stopnja

Predmeti, ki imajo v nazivu na urniku še angleški naslov predmeta, se bodo predavanja izvajala v angleščini v primeri prisotnosti tujih študentov.

Matematika 4 (zimski semester) - obvezni predmet za 1. letnik EPS/TPT in ET ter KM/MGSP, na ostalih smereh + 2. letnik MEH pa kot izbirni predmet (študent ga obiskuje le, če ga je izbral za izbirni predmet)

 

INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE ENOTE NOVO MESTO

 

LOKACIJA: GLAVNI TRG 24, Novo mesto - center (stara občinska zgradba, pri trgovini Alpina)

 


ARHIV URNIKOV