Študentski priročnik

Katedre in laboratoriji


01 Katedra za sinergetiko

Laboratorij za sinergetiko LASIN

02 Katedra za strojne elemente in razvojna vrednotenja KSERV

Laboratorij za strojne elemente LASEM
Laboratorij za vrednotenje konstrukcij LAVEK
Center za razvojna vrednotenja CRV

03 Katedra za energetsko strojništvo KES

Laboratorij za termoenergetiko LTE
Laboratorij za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost LICeM
Laboratorij za vodne in turbinske stroje LVTS
Laboratorij za energetske delovne stroje in tehnično akustiko LDSTA

04 Katedra za kibernetiko, mehatroniko in proizvodno inženirstvo

Laboratorij za mehatroniko, proizvodne sisteme in avtomatizacijo LAMPA

05 Katedra za izdelovalne tehnologije in sisteme

Laboratorij za preoblikovanje LAP
Laboratorij za alternativne tehnologije LAT
Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko LASIM

06 Katedra za tehnologijo materialov

Laboratorij za toplotno obdelavo in preiskavo materialov LATOP
Laboratorij za varjenje LAVAR

07 Katedra za toplotno in procesno tehniko

Laboratorij za meritve v procesnem strojništvu LMPS
Laboratorij za toplotno tehniko LTT

08 Katedra za mehaniko

Laboratorij za nelinearno mehaniko LANEM
Laboratorij za numerično modeliranje in simulacijo v mehaniki LNMS
Laboratorij za dinamiko strojev in konstrukcij LADISK

09 Katedra za mehaniko polimerov in kompozitov

Laboratorij za eksperimentalno mehaniko LEM
Center za eksperimentalno mehaniko CEM

10 Katedra za optodinamiko in lasersko tehniko

Laboratorij za fotoniko in laserske sisteme FOLAS
Laboratorij za lasersko tehniko LASTEH

11 Katedra za tribologijo in sisteme vzdrževanja

Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo TINT
Laboratorij za fluidno tehniko LFT

12 Katedra za dinamiko fluidov in termodinamiko

Laboratorij za dinamiko fluidov in termodinamiko LFDT

13 Katedra za toplotno in okoljsko tehniko

Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo LOSK
Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE
Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah LOTZ

14 Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij

Laboratorij za odrezavanje LABOD
Laboratorij za zagotavljanje kakovosti LAZAK

15 Katedra za konstruiranje in transportne sisteme KKTS

Laboratorij za konstruiranje LECAD
Laboratorij za transportne naprave in sisteme ter nosilne strojne konstrukcije LASOK
Center za konstruiranje LECAD

16 Katedra za modeliranje v tehniki in medicini KMTM

Laboratorij za modeliranje elementov in konstrukcij LAMEK
Laboratorijska enota za raziskave in analize prometnih nezgod LAPN
Laboratorijsko informacijska enota za tehnično dokumentacijo ICTD
Center za modeliranje elementov in konstrukcij CEMEK

21 Oddelek za letalstvo

Laboratorij za aeronavtiko AEROL

22 Enota za dopolnilna znanja

Raziskovalna skupina za matematiko RSMAT
Enota za dopolnilna znanja EDZ