Študentski priročnik

Začetek predavanj

Začetek predavanj

Začetek predavanj

1. SEMESTER

Začetek predavanj: Predavanja se začnejo 1. oktobra 2018 po urniku.
Dodatne informacije o začetku predavanj in vaj so tukaj.

  • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje STROJNIŠTVO: ob 7.30 po urniku.
  • Univerzitetni študijski program 1. stopnje STROJNIŠTVO: ob 8.00 po urniku.
  • Magistrski študijski program 2. stopnje STROJNIŠTVO: ob 8.00 po urniku.

2. SEMESTER

Začetek predavanj: Predavanja se začnejo 25. februarja 2019 po urniku.
 

Začetek vaj in seminarjev: Prvi teden pedagoškega procesa so praviloma le predavanja, v drugem tednu se začnejo vaje in seminarji oz. po dogovoru z nosilcem predmetov.