Študentski priročnik

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska ter znanstveno raziskovalna ustanova v Sloveniji.

Od ustanovitve leta 1919 je univerza pomemben steber slovenske družbe ter razvoja slovenske strokovne in znanstvene terminologije.

Univerza v Ljubljani je danes osrednja in največja izobraževalna ustanova, ki jo obiskuje skoraj 40.000 študentov, zaposluje pa več kot 6000 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov in strokovnih in administrativnih sodelavcev na 23 fakultetah in 3 umetniških akademijah. Študenti lahko izbirajo med več sto študijskimi programi, ki so pripravljeni v skladu s smernicami Bolonjske deklaracije. Povečuje se tudi število skupnih programov z namenom poglabljanja internacionalizacije in tesnejšega sodelovanja s tujimi izobraževalnimi ustanovami. Univerza s tem spodbuja interdisciplinarnost ter omogoča večje prehajanje profesorjev in študentov v mednarodnem univerzitetnem okolju.

Univerza v Ljubljani je osrednja raziskovalna institucija v Sloveniji s kar 30 % vseh registriranih raziskovalcev (po podatkih baze SICRIS). Ker se zaveda uporabnosti znanja in pridobivanja lastnih finančnih virov, sodeluje z organizacijami iz gospodarstva in storitvenih dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju, z državnimi organi, lokalnimi skupnostmi ter civilno družbo. S sodelovanjem pospešuje uporabo svojih raziskovalnih dosežkov ter prispeva k družbenemu razvoju.

Univerzo v Ljubljani od študijskega leta 2017/18 vodi rektor prof. dr. Igor Papič.

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
Telefon: 01 241 85 00
e- pošta:
https://www.uni-lj.si/slo/
 

 

Univerza v Ljubljani