Študentski priročnik

COBISS+ in Moja knjižnica

COBISS+

COBISS+ omogoča spletni dostop do vzajemne baze podatkov COBIB, lokalnih baz podatkov (katalogi posameznih knjižnic), specializiranih baz podatkov (CONOR, COLIB, CORES, SGC, E-LINKS) in nekaterih drugih baz (JCR, SNIP, DOM/UKM, ZAL/ISBN). Namenjen je vsem, ki iščejo informacije ali gradiva v knjižnicah po Sloveniji.

S prijavo v COBISS+ lahko uporabljamo sistem Moja knjižnica in shranjujemo zapise (Moja polica), iskanja (Moja iskanja), spreminjamo nastavitve ter urejamo osebne podatke.

COBIB je skupni katalog slovenskih knjižnic in omogoča iskanje po lokalnih katalogih vseh slovenskih knjižnic.

Lokalni katalog (Knjižnica FS) išče po katalogu posamezne knjižnice.


Primer iskanja knjige po COBISS-ID. Izpis zadetkov pokaže, da je gradivo prosto za izposojo na dom (zelen krogec). Klik na naslov gradiva pove, v katerih knjižnicah je gradivo in ali je res prosto za izposojo na dom.
Primer iskanja knjige po COBISS-ID

Primer iskanja po lokalnem katalogu – po COBISS-ID (gre za isto knjigo kot pri iskanju po COBIB). Prikaz zadetkov pokaže, ali je knjiga prosta ali pa že izposojena.
Primer iskanja po lokalnem katalogu – po COBISS-ID

Iskanje

COBISS+ omogoča osnovno, izbirno in ukazno iskanje. Pri izbirnem iskanju izbiramo med Boolovimi operatorji (in, ali, in ne) iz spustnih seznamov, pri osnovnem in ukaznem jih vpisujemo sami. Iskalno zahtevo lahko omejimo na vrsto gradiva, jezik in e-dostop. Prikaz zadetkov lahko nadalje omejimo s pomočjo fasetnega iskanja (vrsta vsebine, vrsta gradiva, jezik, ciljna skupina, avtor, leto izdaje, predmet, knjižnica – pri iskanju po več katalogih knjižnic hkrati, oddelek – pri iskanju po katalogu knjižnice z oddelki). Namigi za lažje iskanje: krajšanje besed s pomočjo zvezdice (varil* à med zadetki je vse kar se začenja z varil, npr. varilstvo, varilni …), uporaba širših ali ožjih pojmov, množine in navednic »« (frazno iskanje).

 

Moja knjižnica

Moja knjižnica omogoča pregled izposojenega gradiva, podaljševanje, rezervacije, urejanje nastavitev … V en profil lahko dodamo več posameznih knjižnic (v katere smo včlanjeni). Knjižnica FS omogoča poravnano knjižničnih dolgov preko spleta – v sistemu Moja knjižnica, pod zavihkom dolgovi in omejitve.
Moja knjižnica