Študentski priročnik

Varovanje dostojanstva študentov Univerze v Ljubljani

Na Fakulteti za strojništvo je nedopustno vsakršno nadlegovanje, trpinčenje, spolno nadlegovanje ali nespoštovanja dostojanstva. Nedopustna je tudi diskriminacija zaradi spola, rase, barve kože, starosti, zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, verskega, političnega ali drugega prepričanja,  nacionalnega ali socialnega porekla, družinskega statusa, premoženjskega stanja, spolne usmerjenosti ali zaradi drugih osebnih okoliščin.

Kadar neformalno reševanje ni možno, ni uspešno ali pa se žrtev nadlegovanja, trpinčenja ali spolnega nadlegovanja zanj ne odloči, o nadlegovanju, trpinčenju ali spolnem nadlegovanju pisno obvesti vodstvo fakultete na elektronski naslov  dekanat@fs.uni-lj.si ali po priporočeni pošti Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana s pripisom Za dekanat.

Več o podrobnostih varovanja dostojanstva in možnostih ukrepanja si lahko preberete v Pravilniku o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Univerzi v Ljubljani in študentov Univerze v Ljubljani.

stop.jpg