Študentski priročnik

Zdravstvo

Študenti, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani (Fakulteta za strojništvo je članica Univerze v Ljubljani), imajo na voljo celostno zdravstveno oskrbo v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani.

Zdravstveni dom je namenjen dodiplomskim in podiplomskim študentom, pa tudi njihovim učiteljem, na področju preventive (sistematski pregledi, obvezna cepljenja, zdravstvena vzgoja) in kurative. Priporočljivo je, da se študent v Zdravstvenem domu dogovori z osebjem za določitev svojega osebnega zdravnika, ki mu nudi celovito zdravstveno oskrbo v primeru bolezni, poškodbe ipd. 

Sistematski pregled

Vsi prvič vpisani študenti morajo v času vpisa v prvi letnik opraviti sistematski pregled v Zdravstvenem domu za študente. Termine pregleda določijo v zdravstvenem domu, objavljeni pa so na spletni strani Fakultete za strojništvo, rubrika Obvestila za študente.

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani
Aškerčeva cesta 4
1000 Ljubljana
www.zdstudenti.si

Telefon: 01/200 74 25
Nujna medicinska pomoč: 01/ 522 84 08
Nujna zobozdravstvena pomoč: 01/ 472 37 18
Življenjska ogroženost: 112

Zavarovanje za primere poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Na Fakulteti za strojništvo vsem študentom, ki so vpisani v letnik, uredimo zavarovanje za primere poškodbe pri delu in poklicne bolezni na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. To zavarovanje je obvezno, ker študenti v času študija opravljajo vaje v laboratorijih in rokujejo z različnimi orodji ali napravami. Zavarovanje študentu velja, če ima urejeno obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje. Tako zavarovane osebe v primeru, da pride do poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju določenega dela ali dejavnosti izven obveznega zavarovanja, pridobijo pravico do invalidske pokojnine oziroma v primeru smrti preživeli družinski člani pridobijo pravico do vdovske ali družinske pokojnine v enaki višini kot če bi zavarovalni primer nastal v obveznem zavarovanju. Več informacij je na spletni strani ZPIS, na povezavi http://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=15