Študentski priročnik

Knjižnica FS

Vpis v Knjižnico FS

Za vpis potrebujete študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu in veljaven osebni dokument, ki vsebuje podatek o stalnem bivališču. Študentje UL ste članarino plačali ob vpisu na fakulteto. Študentska izkaznica je hkrati tudi članska izkaznica za Knjižnico FS.

Osebno se lahko vpišete v knjižnico od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.30. Ob vpisu izpolnite Vpisni list knjižnice FS.

Študentje se lahko v Knjižnico FS vpišete tudi prek spleta.