Študentski priročnik

Načrt za uspešen študij

uspeh

 

1

Redno bom obiskoval vaje in predavanja.

ZAKAJ?

 • Na predavanjih izvem ključne informacije.
 • Če česa ne razumem, lahko vprašam profesorja ali asistenta.
 • Opravljene vaje so pogoj za pristop k izpitu.
 • Sem v družbi svojih sošolcev, s katerimi si izmenjujemo znanje.

2

Vestno bom pisal poročila pri vajah in delal domače naloge.

ZAKAJ?

 • Ker bom ponovil znanje, ki sem ga pridobil na vajah.
 • Ker bom s sprotnim delom lažje naredil izpit.

3

Študiral bom iz različnih virov.

ZAKAJ?

 • Ker želim poglobiti in razširiti svoje znanje.
 • Ker me zanima, kaj o snovi pišejo različni domači in tuji avtorji.
 • Ker bom z drugačno razlago snov morda bolje razumel.
 • Ker želim razviti kritično razmišljanje o obravnavani snovi.

4

Kolokviji so zame super stvar!

ZAKAJ?

 • Kolokviji so lažja pot do opravljenega izpita.
 • Kolokvija se udeležim, ker je snov še sveža v moji glavi.
 • S pozitivno opravljenimi kolokviji imam lahko že delno opravljen izpit pri predmetu (odvisno od sistema dela pri posameznem predmetu).

5

Načrtoval bom opravljanje obveznosti in izpitov.

ZAKAJ?

 • Izpitni roki so razpisani in vidni v študentskem informacijskem sistemu VIS, zato lahko opravljanje izpitov načrtujem vnaprej.
 • Ker ne želim imeti 2 izpitnih rokov na isti dan, si bom naredil načrt opravljanja izpitov.
 • Z lastno organizacijo bom na izpitnih rokih bolj uspešen.

6

Vpisal se bom v višji letnik

ZAKAJ?

 • Ker sem redno obiskoval predavanja in vaje.
 • Ker sem vestno opravljal domače naloge in pisal poročila pri vajah.
 • Ker sem večina izpitov naredil s kolokviji.
 • Ker sem bil pri študiju organiziran in sem opravljanje izpitov načrtoval vnaprej.