Študentski priročnik

Prehrana

Študentska organizacija Slovenije omogoča študentom, da lahko koristijo ugodnosti študentske prehrane po subvencionirani ceni. Na spletni strani Študentska prehrana (www.studentska-prehrana.si) se morajo študenti prijaviti v sistem, ki omogoča koriščenje subvencionirane prehrane s pomočjo telefona. S prijavo oz. aktivacijo postane vaš telefon identifikator za koriščenje študentske prehrane.

Študent se mora najprej v sistem prijaviti. Navodila za prijavo so na: http://www.sou-lj.si/sl/vsebina/vpis-v-sistem

Pogoji koriščenja subvencionirane prehrane

Študent lahko dnevno koristi 2 subvencionirani prehrani, pri čemer mora med eno in drugo preteči vsaj 4 ure. Študentska prehrana se nudi med 8. uro zjutraj in 21. uro zvečer, razen poleti od vključno 15. julija do vključno 15. avgusta, ko subvencij za študentsko prehrano ni možno unovčiti.

Seznam ponudnikov subvencionirane študentske prehrane je objavljen na povezavi https://www.studentska-prehrana.si/sl/restaurant