Študentski priročnik

Uvodni pozdrav

Spoštovani prijatelji strojništva in vsi tisti, ki želite delati na področju strojništva!

Zelo smo veseli, da ste se odločili za študij na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Izbrati našo fakulteto pomeni, da boste študirali na poznani in mednarodno uveljavljeni univerzi.

Moderno strojništvo je odločilna konkurenčna prednost Slovenije v Evropi in Evrope v svetu. Na Fakulteti za strojništvo presegamo meje klasičnega strojništva, saj premikamo meje in zagotavljamo, da boste po diplomi pripravljeni na izzive sodobnega gospodarstva.

Danes živimo v svetu, ko je tehnološki napredek rezultat timskega dela strokovnjakov različnih področij. Vsi na fakulteti si bomo prizadevali za ustvarjalno delovno okolje, v katerem boste lahko razvili svoje potenciale in s sodelovanjem pri skupnih industrijskih projektih pridobili dragoceno znanje, ki vam bo kasneje v pomoč pri iskanju zaposlitve. Prednost bomo dali takemu načinu študija, ki bo spodbujal vašo samostojnost in kreativnost, saj je naš pogled v prihodnost usmerjen na posameznika, ki bo raziskovalno radoveden, ustvarjalen in odgovoren strokovnjak.