Študentski priročnik

Bivanje v Ljubljani

Študenti si v času študiju lahko uredijo bivanje v okolici fakultete, na kateri študirajo. Na voljo so subvencionirana bivanja v študentskih domovih na različnih lokacijah po Ljubljani ali pri zasebnikih, lahko pa si bivanje uredijo tudi na prostem trgu s pomočjo posredovalnic študentskih sob.

Študentski domovi Ljubljana

Študenti lahko bivajo v študentskih domovih, v katerih so izključno študenti. Bivanje je subvencionirano (nižja cena) in zato dostopno širši množici študentov. Subvencionirano bivanje dodiplomskih in podiplomskih študentov izvajajo Študentski domovi v Ljubljani. 

Študentski domovi se nahajajo na naslednjih lokacijah:

ROŽNA DOLINA Št. ležišč
Dom 1 304
Dom 2 338
Dom 3 166
Dom 4 350
Dom 5 188
Dom 6 182
Dom 7 168
Dom 8 197
Dom 9 212
Dom  10 217
Dom 11 286
Dom 12 193
Dom 13 192
Dom 14 168
BEŽIGRAD Št. ležišč
Dom A 220
Dom B 256
Dom C 285
Dom D 259
Dom Topniška 419
Dom Akademski kolegij 205
Dom FDV 289
Dom podiplomcev Ljubljana 172
CENTER Št. ležišč
Dom Ilirska 294
Dom na Poljanski cesti 224
Dom VŠZ 186
MESTNI LOG Št. ležišč
ŠD 3 457
ŠD 4 454
Gerbičeva 59 180
ŠIŠKA Št. ležišč
Dom na Litostrojski cesti 406
STANOVANJA Št. ležišč
Bičevje 1 4
Hacquetova 6
Rimska cesta 7a 23

 

Za pridobitev subvencioniranega bivanja se morajo študenti prijaviti na razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v študentskih domovih (https://www.stud-dom-lj.si/kako-do-lezisca/). Izpolnjeno vlogo je treba oddati do roka, ki ga vsako leto določijo. Več informacij pridobite v sprejemni pisarni Študentskih domov oz. na njihovi spletni strani http://www.stud-dom-lj.si/.

Pisarna za Študentske domove

Svetčeva 9/Dom VI
Poštni predal 99
1001 Ljubljana
T:  (01) 530 6027
T: (01) 530 6028
www.stud-dom-lj.si

Delovni čas sprejemne pisarne
Ponedeljek, torek, četrtek: od 9.00 do 12.00 in od 12.30 do 14.00 ure.
Sreda: od 9.00 do 12.00 in od 12.30 do 16.00 ure.
Petek: od 9.00 do 12.00 ure.

Bivanje pri zasebnikih

Študentje si lahko bivanje uredijo tudi pri zasebnikih in koristijo subvencionirani najem sobe (najemnina po znižani ceni). Za pridobitev subvencije se morajo študenti prijaviti na razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih. Razpisi so objavljeni na povezavi: http://www.stud-dom-lj.si/bivanje/razpisi

Bivanje na prostem trgu

Študenti si bivanje lahko uredijo tudi na prostem trgu prek posredovalnic študentskih sob. Nekaj povezav do ponudb študentskih sob: