Študentski priročnik

Vodstvo

Dekan:
prof. dr. Mitjan Kalin
e-pošta: mitjan.kalin@fs.uni-lj.si
telefon: (01) 4771 462
 

Prodekan za pedagoško dejavnost I. stopnje:
izr. prof. dr. Matija Jezeršek
e-pošta: matija.jezersek@fs.uni-lj.si
telefon: (01) 4771 171
 

Prodekan za pedagoško dejavnost II. in III. stopnje:
prof. dr. Andrej Kitanovski
e-pošta: andrej.kitanovski@fs.uni-lj.si
telefon: (01) 4771 315


Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje:
prof. dr. Tomaž Katrašnik
e-pošta: tomaz.katrasnik@fs.uni-lj.si
telefon: (01) 4771 305


Tajnik:
dr. Tone Češnovar
e-pošta: tone.cesnovar@fs.uni-lj.si
telefon: (01) 4771 142

 

s