Ime in priimek: Benjamin Kotnik
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 31.08.2022
Ura in prostor: 09:00, III/3B
Spletna povezava:
Naslov: Simulacija prehoda iz delavniške v celično proizvodnjo
Mentor: izr. prof. dr. Janez Kušar
Somentor: doc. dr. Tomaž Berlec

 

Skip to content