Department head: Prof. PhD. Andrej Kitanovski
Secretary’s office: Darja Jeločnik
Web site: https://lahde.fs.uni-lj.si/

tel.: 130
tel.: 513
tel.: 108
tel.: 218, 102
tel.: 218
tel.: 218
Skip to content