V torek, 7. 3. 2023 ob 14. uri bo kandidat

Krištof Kovačič

zagovarjal Seminar I na doktorskem študijskem programu Strojništvo z naslovom:

Uvod v mikro-curke za dostavo vzorcev v X-ray sistemih

mentor: prof. dr. Božidar Šarler

komisija: prof. dr. Matevž Dular
prof. dr. Matjaž Hriberšek (UM FS)
prof. dr. Alain Jacques Kassab (UCF)

Zagovor bo potekal v predavalnici III/3A na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

Pojdi na vsebino