Spoštovane članice, cenjeni člani Alumni kluba Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani (ALFS)!

alumni logo moder

ALFS že peto leto uresničuje svoje poslanstvo in povezuje diplomante vseh študijskih programov na dogodkih, ki odpirajo aktualna družbena vprašanja in opozarjajo na pomembnost rezultatov stroke za razvoj širše družbe. Tako smo se lotevali:

 • predstavitve dosežkov in izzivov prodornih razvojnih projektov iz gospodarstva, ki so bili plod sodelovanja s Fakulteto za strojništvo, UL (dr. Vili Malnarič, TPV) (17.3.2017);
 • razvoja železnic na Slovenskem (Mladen Bogić, Železniški muzej Ljubljana) in razstave ilustracij LokoMotivi diplomantke UL, ALUO Polone Filiplič v avli FS; (20.4.2017)
 • sodelovanja študentov FS z gospodarstvom (g. Miha Trunkelj, študenti za študente) (18.5.2017);
 • vlogi tehnologij 3-D tiska in povsem novih možnosti načrtovanja 3-D tiskanih izdelkov (prof. Gideon Levy, Švica, sodelovanje FS in CD)(19.5.2018)
 • izzivov cestnega prometa prihodnosti (prof.dr. Tomaž Katrašnik, sodelovanje FS in CD) (15.11.2018)
 • pravnih dilem sobivanja robotov in ljudi (Raphaël Rault, Francija – Cikel predavanj Roboti spreminjajo svet, sodelovanje FS in CD) (11.3.2019)
 • pametnih tovarn prihodnosti (prof.dr. Niko Herakovič – Cikel predavanj Roboti spreminjajo svet, sodelovanje FS in CD) (4.3.2019)
 • prodora robotov v sodobno življenje slehernika (prof.dr. Alexander Czinki, Nemčija – Cikel predavanj Roboti spreminjajo svet, sodelovanje FS in CD) (7.5.2019)
 • digitalizacije nočnih izmen (mag. Gorazd Rakovec) (24.10.2019)
 • hidravlike od antike do danes (prof.dr. Matevž Dular) (27.1.2020)
 • konstrukterstva od antike do danes (prof.dr. Jernej Klemenc) (12.2.2020)

 

Izkušnja zadnjih štirih let uči, da smo bili pri izvajanju aktivnosti ALFS uspešni! Pravilna je bila odločitev za sodelovanje ALFS skupaj s Cankarjevim domom, saj na ta način opozarjamo, da je stroka še kako povezana s celostnim razvojem družbe – od tehnologije do umetnosti. Dogodki postajajo prepoznavni in cenjeni v širši družbi, o čemer nam govorijo velik obisk in kasnejši odzivi udeležencev s spodbudami za nadaljnje delovanje ALFS na podoben način.

 

Zatorej se bomo trudili naprej in pripravili zanimive ter aktualne prispevke tudi v prihodnosti, ki – ne samo zaradi izzivov s pandemijo korona virusa – ne bodo več taka, kot smo si jo predstavljali še včeraj. Toda v genomu nas strojnikov je, da v izzivih vidimo nove priložnosti, nove rešitve in nove odgovornosti. Lotili se jih bomo skupaj in povezani:

Povezani ustvarjamo prihodnost!

Sponzorji Alumni kluba Fakultete za strojništvo:

k   r    b    e   d    e   d

Pojdi na vsebino