Zgodovina

Zgodovina študija tehnike in strojništva v Sloveniji

Zametki visokošolskega študija v Ljubljani segajo daleč nazaj, natančneje v leto 1619.

Tehniške panoge lahko kasneje pod okriljem Filozofske fakultete zasledimo vse do leta 1785, ko je bil tehnični študij začasno ukinjen. Ponovno ga zasledimo v letu 1813, v času Ilirskih provinc in nato spet ne vse od leta 1919. Uradno se je univerzitetni pouk strojništva v Ljubljani začel leta 1919, ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani.

Fakulteta se je iz popolnoma pedagoške ustanove postopoma razvila v sodobno univerzitetno institucijo, ki hkrati izvaja znanstvene in razvojno raziskovalne projekte ter izobražuje strokovnjake za področje strojništva. Pomembno delo Fakultete za strojništvo je tudi izobraževanje mladih raziskovalcev in znanstvenikov, ki so vključeni v znanstveno in raziskovalno delo laboratorijev.

Sprva je bilo strojništvo znotraj programov Univerze bolj šibko zastopano. Na Tehniški fakulteti s strojno-elektrotehniškim oddelkom so študenti lahko študirali le v prvih štirih semestrih; študij pa so morali zaključiti v Zagrebu oziroma drugod v tujini. Celovit študij strojništva je Ljubljana prvič dobila leta 1945, prvi redni profesor je bil prof.dr. Milan Vidmar. Prelomnico v razvoju študija strojništva pomeni prihod prof. Feliksa Lobeta leta 1929. Ta je s svojo vztrajnostjo leta 1940 dosegel izgradnjo stavbe Fakultete za strojništvo.

Trideset let pozneje je bila zgrajena še nova stavba, zaradi česar ima Fakulteta za strojništvo danes okrog 14 tisoč kvadratnih metrov predavalnic in laboratorijev. Pomemben mejnik v zgodovini Fakultete je tudi leto 1960, ko se je oddelek za strojništvo na Tehniški fakulteti razvil v samostojno Fakulteto za strojništvo znotraj Univerze v Ljubljani.

Študijski programi so bili v zgodovini fakultete pogosto spreminjani. Sprva je bil študij mogoč samo v prvih štirih semestrih, z zaključkom na drugih univerzah. V letih do 1950 je bil v veljavi osem semestrski študij, nato do leta 1959 deset semestrski, temu je sledil stopenjski študij do leta 1969. Po tem letu so študenti ločeno študirali na osem semestrskem Visokošolskem študiju in na štiri semestrskem višješolskem študiju. Danes Fakulteta za strojništvo izobražuje študente na visokošolskem strokovnem in univerzitetnem študijskem programu.

Začetek podiplomskega študija sega v leto 1971.

V letih med 1945 in 1970 je raziskovalno delo potekalo na Inštitutu za strojništvo. Po letu 1970 se je raziskovalno delo na Fakulteti za strojništvo preoblikovale odvijalo v katedrah, ki so postale tako osnovne pedagoško-raziskovalne enote. Le-te pa se dele še na laboratorije; danes je na fakulteti štriintrideset laboratorijev. Raziskovalci pa se, po potrebi, združujejo še v programske skupine.

Pojdi na vsebino