Pravice posameznikov katerih osebni podatki se obdelujejo v sklopu izvajanja dejavnosti Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, kot izhajajo iz veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov so sledeče:

  • preverjanje kateri podatki se obdelujejo,
  • pravica dostopa do vseh osebnih podatkov posameznika,
  • popravljanje obdelovanih osebnih podatkov,
  • brisanje tistih osebnih podatkov katere FS UL obdeluje na podlagi danega soglasja posameznika,
  • prenos in nasprotovanje uporabi podatkov v primerih, ko je potrebno soglasje posameznika za obdelavo osebnih podatkov ter zahteva za omejitev take uporabe osebnih podatkov.

Za uveljavljanje teh pravic zadostuje podaja zahteve preko e-poštnega sporočila na naslov: dpo@fs.uni-lj.si

Posameznik ne more zahtevati uveljavljanja pravice do brisanja osebnih podatkov, nasprotovanja uporabi podatkov oz. omejitve take uporabe osebnih podatkov v primeru zakonsko predpisane in predvidene obdelave osebnih podatkov v okviru izvajanja javne službe FS UL.

Pojdi na vsebino