Ime projekta
Šifra/akronim
Trajanje projekta
Vodja projekta
Tip projekta
JVPdevice
02.10.2023 - 31.12.2024
doc. dr. Janez Urevc
Mednarodni
HybriDT II
06.09.2023 - 05.12.2024
doc. dr. Miha Ambrož, prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
NAHV
01.09.2023 - 31.08.2029
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
MAGRITTE
01.09.2024 - 31.08.2026
izr. prof. dr. Leon Kos
Mednarodni
CYPHER
20.10.2023 - 19.10.2027
doc. dr. Tine Seljak
Mednarodni
RealHyFC
01.06.2023 - 31.05.2026
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
MEAsureD
01.06.2023 - 31.05.2026
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
STAGE
01.06.2022 - 31.05.2025
doc. dr. Marko Šimic
Mednarodni
SINGLE
01.05.2023 - 30.04.2026
izr. prof. dr. Mitja Mori
Mednarodni
PilotSOEL
01.06.2023 - 31.05.2026
asist. dr. Rok Stropnik
Mednarodni
NEXTBMS
01.06.2023 - 30.11.2026
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
FASTEST
01.06.2023 - 31.05.2026
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
aProMag
01.01.2023 - 29.12.2023
doc. dr. Lidija Slemenik Perše
Mednarodni
BLESSED
01.02.2023 - 31.01.2027
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
EuroCC 2
01.01.2023 - 31.12.2025
asist. dr. Pavel Tomšič
Mednarodni
INDY
01.12.2022 - 31.01.2025
prof. dr. Tomaž Katrašnik, prof. dr. Andrej Kitanovski
Mednarodni
EXCELLERAT P2
01.01.2023 - 31.12.2026
Matic Brank
Mednarodni
PEN@Hydropower CA21104
14.09.2022 - 13.09.2026
prof. dr. Marko Hočevar
Mednarodni
21GRD05 Met4H2
01.10.2022 - 30.09.2025
doc. dr. Gregor Bobovnik
Mednarodni
SENERGY NETS
01.09.2022 - 31.08.2026
prof. dr. Andrej Kitanovski, doc. dr. Mitja Mori, doc. dr. Tine Seljak
Mednarodni
PULSELiON
01.09.2022 - 31.08.2026
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
EUMaster4HPC
01.01.2022 - 31.12.2025
izr. prof. dr. Janez Povh
Mednarodni
LIFE21-CET-PDA-3DIVERSE
01.10.2022 - 30.09.2025
prof. dr. Andrej Kitanovski, doc. dr. Tine Seljak
Mednarodni
LiDeSuM
01.10.2022 - 31.12.2023
izr. prof. dr. Domen Šeruga, prof. dr. Marko Nagode, izr. prof. dr. Miha Brojan
Mednarodni
H-HOPE
01.11.2022 - 31.10.2026
prof. dr. Marko Hočevar
Mednarodni
SEAMAC
01.01.2023 - 31.12.2025
izr. prof. dr. Joško Valentinčič, prof. dr. Edvard Govekar
Mednarodni
CRYO-MQL
01.01.2023 - 31.12.2023
prof. dr. Franci Pušavec
Mednarodni
NEXTCELL
01.01.2023 - 31.12.2026
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
01.06.2022 - 30.04.2024
Mednarodni
ENLIGHTEN
01.12.2022 - 30.11.2026
prof. dr. Rok Petkovšek
Mednarodni
SURE2COAT: SUSTAINABLE SURFACE TREATMENTS OF COMPLEX SHAPE COMPONENTS FOR TRANSSECTORIAL INDUSTRIAL INNOVATION
SURE2CODE
01.01.2023 - 31.12.2025
doc. dr. Mitja Mori
Mednarodni
MOTIKA
19.05.2022 - 18.05.2025
prof. dr. Marko Hočevar, doc. dr. Franc Majdič
Mednarodni
Prestrezanje fosforja in magnezija iz odpadnih snovnih tokov za proizvodnjo obnovljivih gnojil Program: ERA-NET ERA-MIN
PHOSTER
01.05.2022 - 31.10.2024
doc. dr. Tine Seljak
Mednarodni
Blended Learning Implementation for reSilient, acceSsible and efficient higher education Program: Erasmus+ (ključni ukrep 2 – partnerstva za sodelovanje)
BLISS
01.02.2022 - 31.01.2025
prof. dr. Primož Podržaj
Mednarodni
Improved workforce to set transition from manufacturing to digital green fabrication Program: Erasmus+ (ključni ukrep 2 – partnerstva za sodelovanje)
DIGIGREEN
01.01.2022 - 31.12.2023
izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Mednarodni
Product Hackathons for Innovative Development Program: Erasmus+ (ključni ukrep 2 – partnerstva za sodelovanje)
PRO HACKIN'
01.11.2021 - 01.11.2024
doc. dr. Nikola Vukašinović
Mednarodni
CA20130
26.10.2021 - 25.10.2025
doc. dr. Uroš Trdan
Mednarodni
CA20138
22.09.2021 - 21.09.2025
prof. dr. Marko Hočevar
Mednarodni
PCCL
01.01.2021 - 21.12.2024
dr. Borut Černe
Mednarodni
eGHOST
01.01.2021 - 31.12.2023
izr. prof. dr. Mitja Mori
Mednarodni
BEST4Hy
01.01.2021 - 31.12.2023
doc. dr. Mitja Mori
Mednarodni
Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon Europe through a joint programme of the members of the EUROfusion consortium Program: Obzorje Evropa
EUROfusion
01.01.2021 - 31.12.2025
doc. dr. Nikola Vukašinović
Mednarodni
Associate for shaping optimization of Internal Components (IPA Nomination G. Simič) Program: ITER
01.03.2020 - 29.02.2024
doc. dr. Nikola Vukašinović
Mednarodni
GreenTRIBOS
01.01.2020 - 31.12.2023
prof. dr. Mitjan Kalin
Mednarodni
CA18232
04.10.2019 - 03.10.2023
doc. dr. Aljoša Peperko
Mednarodni
Optimiranje sistema nadzora Program: COST
CA18203
02.10.2019 - 01.10.2023
doc. dr. Tomaž Kek
Mednarodni
COMPETE
01.01.2019 - 31.12.2023
izr. prof. dr. Joško Valentinčič
Mednarodni
SUPERCOOL
01.01.2019 - 31.12.2023
doc. dr. Jaka Tušek
Mednarodni
TRIBOS+
01.09.2018 - 31.08.2024
prof. dr. Mitjan Kalin
Mednarodni
CD Labor
01.06.2018 - 31.01.2024
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
Modeling and development of silicon-tin sulfide composite anodes for generation 3b lithium-ion batteries Program: FFG (Austria)
MoSiLIB
01.06.2022 - 31.05.2025
prof. dr. Tomaž Katrašnik
Mednarodni
Sistem za toplotno upravljanje baterij na osnovi digitalnega mikrofluidnega magnetnokaloričnega hlajenja Program: M-ERA.NET
Cool BatMan
01.06.2022 - 31.05.2025
dr. Urban Tomc
Mednarodni
Nanobubbles Stabilization for Cleaning Applications Program: Obzorje Evropa, Marie Skłodowska-Curie akcija – podoktorska štipendija
NASCAP
20.06.2022 - 19.06.2024
prof. dr. Matevž Dular
Mednarodni
Pojdi na vsebino