Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Aškerčeva cesta 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: (01) 4771 200
E-pošta:
Podračun pri UJP: 01100-6030707507
Davčna številka: SI 28118081
Matična številka: 1627031000
Pojdi na vsebino