Zakaj Zdravje?

  • 8 mednarodnih raziskovalnih projektov (v zadnjih 5 letih Horizon 2020, Horizon Europe, ERC)
  • 21 nacionalnih raziskovalnih projektov (v zadnjih 5 letih, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)
  • 15 raziskovalnih projektov v sodelovanju z industrijo (v zadnjih 5 letih)
  • 89 strokovnjakov, med njimi 25 doktorskih študentov, 11 podoktorskih raziskovalcev in  višjih raziskovalcev
  • 5+ milijonov EUR namenske opreme 

Naši cilji

Da bi se soočili s skupnimi izzivi staranja prebivalstva, naraščajočih stroškov zdravstvenega varstva, globalizacije in omejitev javne porabe, morajo zdravstveni sistemi postati stroškovno učinkovitejši, dostopnejši in robustnejši, da bodo ostali vzdržni. To pomeni uvajanje in polno uporabo inovativnih tehnologij, ki lahko podpirajo učinkovite in fleksibilne rešitve zdravstvenega varstva, kar vodi k preprečevanju in izkoreninjenju bolezni ter uporabi sodobnih tehnologij za podporo nadzoru in odkrivanju zdravstvenega stanja.

Od digitalnega zdravja in podatkovne znanosti do razvoja novih tehnologij in procesov, se strokovnjaki s Fakultete za strojništvo skupaj z vami ukvarjajo s številnimi zdravstvenimi izzivi, da bi utrli pot do novih in izboljšanih rešitev.

Naše znanje

Medicinski pripomočki in in-vitro diagnostični medicinski pripomočki imajo temeljno vlogo pri varovanju in izboljšanju zdravja starajočega se prebivalstva. Zagotavljajo inovativne zdravstvene rešitve za vse faze bolezni: diagnosticiranje, spremljanje, lajšanje, preprečevanje in napovedovanje.

Eden od naših izzivov je razviti hitrejše, neinvazivne in natančnejše diagnostične in medicinske postopke. To bomo med drugim dosegli z našimi inovacijami na področju laserskih tehnologij, fotonike, digitalizacije človeškega telesa in medicinske mehatronike.

Ter dopolnjeno z “najboljšim” znanjem o tekočinah, pojavi kavitacije, numeričnim modeliranjem in simulacijami procesov v telesu, ter 3D tiskanjem naprednih materialov.

Posodobitev zdravstvene infrastrukture je usmerjena v izboljšanje učinkovitosti, varnosti, odpornosti in dostopnosti zdravstvenih sistemov. Digitalizacija zdravstvene infrastrukture predstavlja inovativen pristop in pomeni integracijo novih inženirskih in informacijskih rešitev, naprednih orodij in storitev za izboljšanje preprečevanja, diagnostike, zdravljenja, spremljanja in obvladovanja zdravstvenih težav in življenjskih navad, ki vplivajo na zdravje.

Ekipa pokriva dve strokovni področji. Prva – digitalizacija zdravstva, se je osredotočila na numerični in eksperimentalni razvoj procesne opreme ter pametno modeliranje, simulacijo in optimizacijo v realnem času za doseganje vitkih in agilnih procesov. Drugi, osredotočen na napredne tehnološke rešitve, predstavlja razvoj hidravličnih in pnevmatskih sistemov za zdravstvene pripomočke, inovativne metode čiščenja zraka ter principe mikroproizvodnje, vključno z napravami, in napredne tehnike.

Smo pritegnili vašo pozornost?

Lahko vam pomagamo rešiti vaše izzive. Pišite nam na rr@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino