Študentsko tutorstvo je namenjeno študentom prvega letnika in tujim študentom, ki se znajdejo v novem življenjskem in izobraževalnem okolju.

Namen tutorstva je:

 • pomoč na začetku študija
 • delitev študijskih izkušenj
 • povezovanje v fakultetno življenje
 • svetovanje in pomoč pri zagatah študent-profesor

Oblike turorstva na Fakulteti za strojništvo UL:

 • UVAJALNO TUTORSTVO
 • ERASMUS TUTORSTVO za študente FS
 • ERASMUS TUTORSTVO za tuje študente
 • Tutorstvo za redno vpisane tuje študente

 

Uvajalno tutorstvo predstavlja pomoč starejših študentov mlajšim (1. letnik). Naloge tutorja so:

 1. Tutorandom pokaže pot iskanja različnih virov informacij in jih spodbuja, da jih tudi sami poiščejo.
 2. Opozarja na različne načine učenja, ki so primerni za določene predmete, predlaga primerno literaturo, izpostavi pomembne stvari pri predmetu.
 3. Svetuje in pomaga pri reševanju težav, če te nastanejo v odnosu med pedagogom in tutorandom.
 4. Spodbuja tutorande k vključevanju k dodatnim aktivnostim na fakulteti.
 5. Tutorandom pojasnjuje vsebino različnih smeri študija in jih spodbuja pri iskanju najprimernejše smeri zanje.

 

Pri uvajalnem tutorstvu imajo študenti PAP in RRP programa na voljo po 8 tutorjev za posamezno stopnjo – vsak tutor dobi svojo skupino, za katero skrbi.

ERASMUS tutorstvo za študente FS le-tem pomaga pri informacijah in usmerjanju v zvezi z ERASMUS izmenjavo s tujino.

ERASMUS tutorstvo za tuje študente je namenjeno usmerjanju le-teh pri študiju na Fakulteti za strojništvo, da najdejo potrebne prostore za potek pouka in ostale informacije, ki jih potrebujejo za tekoč študij in bivanje.

Tutorstvo za redno vpisane tuje študente, le-tem pomaga pri soočanju s težavami zaradi nepopolnega poznavanja slovenskega jezika.

Spodbujamo bruce, da v čim večji meri izkoristijo ponujeno možnost in tako izboljšajo svoj študijski uspeh ter se hkrati aktivneje povežejo v fakultetno življenje, ki je polno vsakovrstnih izzivov!

V študijskem letu 2022/23 koordinira delo tutorjev študent Matija Špegel, za vprašanja o katerikoli obliki tutorstva je dosegljiv na e-mailu: .

Skip to content