Zakaj Trajnostna energija?

  • 29 mednarodnih raziskovalnih projektov (v zadnjih 5 letih, Horizon 2020, Horizon Europe)
  • 21 nacionalnih raziskovalnih projektov (v zadnjih 5 leti, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)
  • 26 raziskovalnih projektov v sodelovanju z industrijo (v zadnjih 5 letih)
  • 74 strokovnjakov, med njimi 25 doktorskih študentov, 17 podoktorskih raziskovalcev in 13 višjih raziskalcev
  • 4+ milijone EUR namenske opreme

Naši cilji

Prihodnost terja čisto, dostopno in varno oskrbo z energijo, ki je sposobna sobivati s čistim in varnim okoljem. Platforma trajnostna energija naslavlja natančno te cilje, ki pa zahtevajo inovativne rešitve za vpeljavo obnovljivih virov energije, višjo energijsko učinkovitost in interoperabilne energetske sisteme z minimalnim odtisom v življenjskem ciklu in okoljsko usklajenim delovanjem.

Platforma podpira te zapletene izzive v vseh ključnih fazah razvojnega procesa in v vseh treh glavnih korakih življenjskega cikla energije. Naše strokovno znanje je tako osredotočeno na proizvodnjo energije z minimalnim okoljskim odtisom, na stabilno in varno distribucijo in shranjevanje energije za doseganje decentraliziranih energetskih sistemov ter na pametno in prilagodljivo rabo energije v vseh družbenih sektorjih.

Vsi trije stebri platforme so tesno prepleteni in nenehno ustvarjajo inovativne rešitve za obsežne in nišne aplikacije.

Naše znanje

Premikamo meje na področju procesov za trajnostno proizvodnjo energije z visokim deležem obnovljivih virov, kjer se osredotočamo na nove tehnologije jedrske fuzije s komponentami, ki se soočajo s plazmo, z zbiranjem energije v trdnem stanju ter sončno toploto in sončnimi fotovoltaičnimi sistemi.

Pri uveljavljenih tehnologijah razvijamo okolju nevidne napredne koncepte zgorevanja z uporabo nizkoogljičnih obnovljivih goriv, napredne prilagodljive sisteme hidroenergije in poligeneracijske sisteme v kombinaciji s termo-kemičnimi postopki pretvorbe za proizvodnjo pametnih nosilcev energije. Naše strokovno znanje obsega vse od eksperimentalnega razvoja do uvedbe digitalnih orodij v realnem času na celotni lestvici TRL, ki jih hkrati ocenjujemo z analizami življenjskega cikla in stroškov.

Za vzpostavitev prožnih večenergijskih sistemov prepletamo procese proizvodnje energije z razvojem, optimizacijo in načrtovanjem ogrevalnih, hladilnih in plinskih omrežij z visokim deležem obnovljivih virov energije, ki se prepletajo s koncepti vodika in poligeneracije. Digitalizacijo energetskih sistemov podpirajo rešitve za napovedovanje, ki temeljijo na strojnem učenju, in opazovalniki SoX ter konceptualizacija toplotnega upravljanja. Da bi omogočili njihovo neprekinjeno in učinkovito delovanje, razvijamo mehanistične modele za baterije ter koncepte in digitalne dvojčke za vroče inhladno vodne sisteme shranjevanja energije, ki so sposobni podpirati velika sezonska in dnevna nihanja ne glede na temperaturne ravni in uporabo.

Pri rabi energije, se osredotočamo na brez-energijske in energetsko pozitivne trajnostne stavbe s pametnimi tehnologijami in napravami ter energetsko učinkovitimi strukturami in možnostmi ogrevanja. Te so podprte z novimi tehnologijami toplotnega upravljanja, pri čemer razvijamo sisteme z rekuperacijo odpadne toplote z nizkimi vplivi na okolje, aktivne in sisteme za pasivno in aktivno toplotno upravljanje vseh ustreznih elektrokemijskih tehnologij, podprte s fizikalno skladnimi modeli vseh ustreznih naprav, ki proizvajajo toploto, vključno z baterijami in elektroniko.

Poleg trajnostnih stavb so na našem programu tudi energetsko intenzivni procesi, kjer si prizadevamo za defosilizacijo z znatno vključitvijo obnovljivih virov energije. Pri tem ne pozabljamo na krožnost, kjer načrtujemo in izvajamo termokemične procese za pridobivanje energije iz tokov odpadkov s poudarkom na pridobivanju sekundarnih surovin, da bi bili pripravljeni za uporabo v trajnostnih mestih prihodnosti.

Smo pritegnili vašo pozornost?

Lahko vam pomagamo rešiti vaše izzive. Pišite nam na rr@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino