Zakaj Zelena in varna mobilnost

  • 19 mednarodnih raziskovalnih projektov (v zadnjih 5 letih, Horizon 2020, Horizon Europe)
  • 17 nacionalnih raziskovalnih projektov (v zadnjih 5 letih, Javna ganecija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)
  • 29 raziskovalnih projektov v sodelovanju z industrijo (v zadnjih 5 letih)
  • 68 strokovnjakov, med njimi 25 doktorskih študentov, 17 podoktorskih raziskovalcev in 26 višjih raziskovalcev
  • 5+ milijonov EUR namenske opreme 

Naši cilji

Raziskovalne zmogljivosti se osredotočajo na premike za doseganje trajnostne, pametne in varne mobilnosti. Cilj je mobilizirati industrijo za čisto in krožno gospodarstvo za doseganje okolja brez onesnaževanja in brez strupenih snovi. Ti zelo ambiciozni cilji sami po sebi zahtevajo inovativno proizvodnjo in izdelke. S tem bo zagotovljen prispevek k nižji porabi energije, večji gostoti energije in moči, visoki ravni vzdržljivosti in varnosti, medtem ko so bile proizvedene s tehnologijami z nizkim LCA odtisom in večjo uporabo neredkih materialov.

Naše znanje

Raziskovalna platforma Zelena in varna mobilnost predstavlja učinkovit ekosistem za inovativne raziskave, ki  so ključne za spremembo paradigem na področju elektrifikacije pogonskih sklopov:

  • Napredni visoko zanesljivi modeli omogočajo učinkovito snovanje novih produktov ter s tem identifikacijo optimalnih pristopov že v začetni fazi razvoja produkta.
  • Napredni digitalni dvojčki in virtualna tipala omogočajo do sedaj še nepredstavljivo  natančno spremljanje in nadzor nad sistemi in komponentami.

Udobje in varnost: sta zagotovljena s sinergijo različnih sistemov in strukturnih rešitev v modernih vozilih. Raziskave v sklopu te platforme vodijo:

  • k uvajanju trajnostno naravnanih lahkih konstrukcij za zagotavljanje varnosti in udobja z nizkimi emisijami toplogrednih plinov v celotnem življenjskem ciklu
  • k izboljšanju varnosti delovanja baterij pri njihovi uporabi, saj z našimi algoritmi zmanjšamo verjetnost potencialno nevarnih dogodkov, pri čemer se ohranja njihova življenjska doba.

Z našim strokovnim znanjem vam pomagamo pri naprednem oblikovanju, modeliranju in proizvodnji komponent in sistemov z naprednimi materiali. Osredotočamo se na njihovo modeliranje in preskušanje z namenom ovrednotenja njihovega vpliva na okolje. V našem prizadevanju za okolje brez onesnaževanja in strupenih snovi nam implementacija eksperimentalnih postopkov in postopkov modeliranja v opisih življenjskega cikla omogoča zmanjšanje CO2 in drugih emisij.

Smo pritegnili vašo pozornost?

Lahko vam pomagamo rešiti vaše izzive. Pišite nam na rr@fs.uni-lj.si.

Pojdi na vsebino