01 Katedra za sinergetiko

Predstojnik: prof. dr. Edvard Govekar

Tajništvo: Teja Pirnat

Vodja laboratorija: prof. dr. Edvard Govekar
Tajništvo: Teja Pirnat

Raziskovalna področja: Sinergetika, Tehnološko usmerjena fizika, Modeliranje tehniških procesov, Nevronske mreže, Kaotična dinamika

Več o laboratoriju

02 Katedra za strojne elemente in razvojna vrednotenja KSERV

Predstojnik: prof. dr. Marko Nagode

Tajništvo: Renata Piščanec

Vodja laboratorija: prof. dr. Marko Nagode
Tajništvo: Renata Piščanec

Raziskovalna področja: Strojni elementi, Obratovalna trdnost, Razvojna vrednotenja

Več o laboratoriju

Vodja laboratorija: prof. dr. Jernej Klemenc
Tajništvo: Renata Piščanec

Raziskovalna področja: Razvoj, Vrednotenje, Zanesljivost, Vzdrževalnost, Suportabilnost, Razpoložljivost, Zagotovljivost, Zdržljivost, Napovedovanje

Več o laboratoriju

03 Katedra za energetsko strojništvo KES

Predstojnik: prof. dr. Mihael Sekavčnik

Tajništvo: Darja Jeločnik

Vodja laboratorija: prof. dr. Mihael Sekavčnik
Tajništvo: Darja Jeločnik

Raziskovalna področja: Energetski sistemi, Generatorji toplote, Zgorevanje, Vodikove tehnologije, Aktivna energetska omrežja

Več o laboratoriju

Vodja laboratorija: prof. dr. Tomaž Katrašnik
Tajništvo: Darja Jeločnik

Raziskovalna področja: Motorji z notranjim zgorevanjem, elektromobilnost, hibridni in električni pogonski sistemi vozil, baterije, gorivne celice, termoregulacija pogonskih sistemov vozil, soproizvodnja toplote in elektrike, alternativna goriva, pridobivanje energije iz odpadkov, napredni koncepti zgorevanja s skoraj ničnimi izpusti onesnažil, večskalno in večdomensko numerično modeliranje sistemov in komponent.

Več o laboratoriju

Vodja laboratorija: prof. dr. Marko Hočevar
Tajništvo: Darja Jeločnik

Raziskovalna področja: Mehanika fluidov, Turbinski stroji, Računalniško podprta vizualizacija

Več o laboratoriju

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Jurij Prezelj

Tajništvo: Darja Jeločnik

Raziskovalna področja: Črpalke, Ventilatorji, Kompresorji, Karakteristike, Koritacija, Hrup, Analiza hrupa, Zmanjševanje hrupa, Meritve hrupa, Lokacija virov hrupa, Napovedovanje hrupa, Zaznavanje hrupa

Več o laboratoriju

04 Katedra za kibernetiko, mehatroniko in proizvodno inženirstvo

Predstojnik: prof. dr. Janez Diaci

Tajništvo: Jasna Gornik

Vodja laboratorija: prof. dr. Primož Podržaj
Tajništvo: Jasna Gornik

Raziskovalna področja: Distribuirani proizvodni sistemi, Obdelovalni sistemi, Računalniško integrirana proizvodnja, Identifikacija, Adaptirno krmiljenje, Modeliranje sistemov, Grupna tehnologija, Mehatronika, Fleksibilna avtomatizacija, Načrtovanje kakovosti, Modeliranje, Simulacija, Avtomatizacija, Strojna oprema, Programska oprema, Analiza krmilnih sistemov, Snovanje krmilnih sistemov, Optimalni krmilni zakoni, Energetske naprave in procesi, Proizvodni sistemi, Priprava in vodenje proizvodnje, Logistika toka materiala in informacij, Študij dela in časa, Vodenje projektov, Operacijske raziskave,Distribuirani proizvodni sistemi, Obdelovalni sistemi, Računalniško integrirana proizvodnja, Identifikacija, Adaptirno krmiljenje, Modeliranje sistemov, Grupna tehnologija, Mehatronika, Fleksibilna avtomatizacija, Načrtovanje kakovosti

Več o laboratoriju

05 Katedra za izdelovalne tehnologije in sisteme

Predstojnik: prof. dr. Niko Herakovič

Tajništvo: Tanja Plestenjak

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
Tajništvo: Tanja Plestenjak

Raziskovalna področja: Teorija plastičnosti, Preoblikovalne lastnosti materialov, Preoblikovalni procesi, Orodja in naprave, Tribologija pri preoblikovanju CAPP, CAE, MKE – računalniška podpora

Več o laboratoriju

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Joško Valentinčič
Tajništvo: Tanja Plestenjak

Raziskovalna področja: Identifikacija procesov, Modeliranje, Simulacije, Inženirska metrologija

Več o laboratoriju

Vodja laboratorija: prof. dr. Niko Herakovič
Tajništvo: Tanja Plestenjak

Raziskovalna področja: Montaža, Strega, Simulacija v montaži, Proizvodna logistika, Proizvodna sredstva, Fluidna tehnika, Pnevmatična krmljenja in komponente

Več o laboratoriju

06 Katedra za tehnologijo materialov

Vodja laboratorija: prof. dr. Roman Šturm
Tajništvo: Dušanka Grubor Železnik

Raziskovalna področja: Toplotna obdelava, Indukcijsko kaljenje, Lasersko kaljenje

Več o laboratoriju

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Tajništvo: Dušanka Grubor Železnik

Raziskovalna področja: Proizvodne tehnologije, Tehnologija materialov, Kovinski materiali, Varilstvo, Varilni stroji, Viri varilnega toka (transformatorji, usmerniki), Varilska tehnologija, Dodajni materiali, Oplaščene elektrode, Varilne žice, Varilni praški, Zaščitni plini, Varjenje brez zaščite, Dezoksidacija, Legiranje

Več o laboratoriju

07 Katedra za toplotno in procesno tehniko

Predstojnik: prof. dr. Iztok Golobič

Tajništvo: Zdenka Rupič

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Jože Kutin

Raziskovalna področja: Meroslovje, Eksperimentalne metode, Merjenja pretoka in hitrosti tekočin, Merjenja tlakov in temperatur, Raziskave in razvoj merilnih sistemov, Vrednotenje merilne negotovosti

Več o laboratoriju

Vodja laboratorija: prof. dr. Iztok Golobič
Tajništvo: Zdenka Rupič

Raziskovalna področja: Prenos toplote in snovi, Toplotno inženirstvo, Uporabna termodinamika, Procesna tehnika, Biotehnologija, Okoljevarstvene tehnologije

Več o laboratoriju

08 Katedra za mehaniko

Predstojnik: prof. dr. Miha Boltežar

Tajništvo: Teja Pirnat

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Miha Brojan
Tajništvo: Teja Pirnat

Raziskovalna področja: Nelinearna mehanika, Stabilnost, Mehanika materialov, Mehanika gradiv z oblikovanim spominom

Več o laboratoriju

Vodja laboratorija: prof. dr. Miha Boltežar
Tajništvo: Teja Pirnat

Raziskovalna področja: Mehanika, Dinamika, Dinamika strojev in konstrukcij, Nihanja, Nelinearna nihanja, Dinamika rotorjev, Hrup motorjev, Spektralne analize višjih redov, Eksperimentalna analiza nelinearnosti, Identifikacija napak z uporabo valčne transformacije, Dinamike jermenov in jermenskih pogonov

Več o laboratoriju

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Miroslav Halilovič

Tajništvo: Teja Pirnat

Raziskovalna področja: Tehniška fizika, Prevod toplote, Elektromagnetizem, Modeliranje tehnoloških procesov, Simulacija tehnoloških procesov, Optimiranje tehnoloških procesov, Numerične metode

 

Več o laboratoriju

09 Katedra za mehaniko polimerov in kompozitov

Predstojnik: doc. dr. Lidija Slemenik Perše

Tajništvo: Jasna Gornik

Tajništvo: Jasna Gornik
Raziskovalna področja: Polimeri, Kompoziti, Hibridi, Nanomateriali, Vedenje časovno odvisnih materialov, Eksperimentalna mehanika, Modeliranje mehanskih lastnosti materialov, Tehnologija predelovanja polimerov, Formiranje strukture materiala
Spletna stran: http://www.fs.uni-lj.si/cem

Več o laboratoriju

10 Katedra za optodinamiko in lasersko tehniko

Predstojnik: izr. prof. dr. Matija Jezeršek

Namestnik predstojnika: prof. dr. Rok Petkovšek

Tajništvo: Jasna Gornik

Vodja laboratorija: prof. dr. Rok Petkovšek
Tajništvo: Jasna Gornik

Raziskovalna področja: Laserski viri, Vlakenski in hibridni laserji, Fotonika, Procesiranje optičnih vlaken, Lasersko transferno tiskanje, Lasersko mikro in nano procesiranje, Laserski posegi v medicini, Hitra fotografija, Laserske interferometrične metode, Optodinamika

Več o laboratoriju

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Matija Jezeršek

Tajništvo: Jasna Gornik

Raziskovalna področja: Laserske merilne metode, Laserska triangulacija, Vlakenski senzorji, Hitra fotografija, Interferometrija, Laserski obdelovalni procesi, Lasersko mikrostrukturiranje, Adaptivno krmiljenje laserskih procesov, Medicinski laserski posegi, Optodinamika.

Več o laboratoriju

11 Katedra za tribologijo in sisteme vzdrževanja

Predstojnik: prof. dr. Mitjan Kalin

Tajništvo: Jožica Sterle

Vodja laboratorija: doc. dr. Franc Majdič
Tajništvo: Jožica Sterle

Raziskovalna področja: Fluidna tehnika, Oljna in vodna hidravlika, Numerične simulacije, Hidravlične sestavine in sistemi, Krmiljenje, Razvoj sestavin in sistemov, Trajnostni testi, Diagnostika v hidravliki

Več o laboratoriju

Vodja laboratorija: prof. dr. Mitjan Kalin

Tajništvo: Jožica Sterle

Raziskovalna področja: Obraba, Mazanje, Trenje, Vzdrževanje, Tehnična diagnostika, Inženiring površin

Več o laboratoriju

12 Katedra za dinamiko fluidov in termodinamiko

Predstojnik: prof. dr. Božidar Šarler

Namestnik predstojnika: doc. dr. Andrej Bombač

Tajništvo: Zdenka Rupič

Vodja laboratorija: prof. dr. Božidar Šarler
Tajništvo: Zdenka Rupič

Raziskovalna področja: Dvofazni tok, Fazne spremembe, Inteligentni sistemi, Termoekonomika

Več o laboratoriju

13 Katedra za toplotno in okoljsko tehniko

Predstojnik: prof. dr. Sašo Medved

Tajništvo: Darja Jeločnik

Vodja laboratorija: prof. dr. Andrej Kitanovski
Tajništvo: Darja Jeločnik

Raziskovalna področja: Hlajenje, Ogrevanje, Prenos toplote in snovi, Sorpcija, Daljinska energetika, Prenosniki toplote, Toplotne črpalke

Več o laboratoriju

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Uroš Stritih

Tajništvo: Darja Jeločnik

Raziskovalna področja: prenos toplote in snovi  v stavbah in stavbnih napravah, notranje okolje, prezračevanje, klimatizacija, učinkovita raba energije, zaščita okolja (zrak), sanitarno inženirstvo, alternativni sistemi, modeliranje

Spletna stran: http://www.fs.uni-lj.si/los1/

asist. Mlakar Urška
tel.: 408

asist. raz. dr. Osterman Eneja
tel.: 312

izr. prof. dr. Prek Matjaž
tel.: 101

izr. prof. dr. Stritih Uroštel.: 421

Več o laboratoriju

Vodja laboratorija: prof. dr. Sašo Medved

Tajništvo: Darja Jeločnik

Raziskovalna področja: Tehniške vede, Energetika, Obnovljivi viri in tehnologije

Spletna stran: http://www.ee.fs.uni-lj.si/

izr. prof. dr. Arkar Ciriltel.: 234

asist. mag. Domjan Suzana
tel.: 236

prof. dr. Medved Sašo
tel.: 237

asist. Žižak Tej
tel.: 231

Več o laboratoriju

14 Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij

Predstojnik: prof. dr. Franci Pušavec

Tajništvo: Marija Jeretina

Vodja laboratorija: prof. dr. Franci Pušavec

Tajništvo: Marija Jeretina

Raziskovalna področja: Načrtovanje tehnologij in izdelkov, Obdelovalnost z odrezavanjem, jekla, zlitin, lesa, plastike, Visokohitrostno frezanje trdih gravur za orodjarstvo, Optimiranje tehnoloških parametrov obdelave, Obdelovalni stroji, Senzorika procesa odrezavanja

 

Spletna stran: http://www.fs.uni-lj.si/labod/

znan. sod. dr. Dražumerič Radovan
tel.: 211

asist. Dugar Jaka
tel.: 712

asist. raz. dr. Ikram Awais
tel.: 442

Jeretina Marija
tel.: 736

asist. Kareepadath Santhos Deepa
tel.: 211

asist. Kern Matjaž
tel.: 442

izr. prof. dr. Krajnik Peter
tel.: 211

prof. dr. Pušavec Franci
tel.: 438

Rodriguez Bogajo Iñigo
tel.: 212

Rotar Vinko
tel.: 711

asist. dr. Sterle Luka
tel.: 212, 769

Več o laboratoriju

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Davorin Kramar

Tajništvo: Marija Jeretina

Raziskovalna področja: Načrtovanje in obvladovanje kakovosti, Zagotavljanje kakovosti procesov/izdelkov in storitev, Menedžment tehnologij in inovacije, 3D digitalizacija in vzvratno inženirstvo, Meritve natančnosti obdelovalnih strojev in naprav

Spletna stran: http://lab.fs.uni-lj.si/lazak/lazak.html

asist. dr. Grguraš Damir
tel.: 712

asist. Kastelic Luka
tel.: 711

izr. prof. dr. Kramar Davorin
tel.: 737

Več o laboratoriju

15 Katedra za konstruiranje in transportne sisteme KKTS

Predstojnik: izr. prof. dr. Boris Jerman

Namestnik predstojnika: doc. dr. Nikola Vukašinović

Tajništvo: Renata Piščanec

V.D. vodje laboratorija: doc. dr. Nikola Vukašinović
Tajništvo: Renata Piščanec

Raziskovalna področja: Konstruiranje, Računalniško podprto konstruiranje, Tehnični informacijski sistemi, 3D modeliranje, Medicinska diagnostika, Tehnike upodabljanja, Metoda končnih elementov, Računalniška grafika, NC programiranje, Tokovne analize

Več o laboratoriju

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Boris Jerman
Tajništvo: Renata Piščanec

Raziskovalna področja: Nosilne konstrukcije, Varjene konstrukcije, Tlačne posode in cevovodi, Dvižne in transportne naprave, Razvoj, Optimiranje, Vrednotenje

Več o laboratoriju

16 Katedra za modeliranje v tehniki in medicini KMTM

Predstojnik: izr. prof. dr. Robert Kunc

Namestnik predstojnika: doc. dr. Samo Zupan

Tajništvo: Renata Piščanec

Vodja laboratorija: izr. prof. dr. Robert Kunc
Tajništvo: Renata Piščanec

Raziskovalna področja: Strojništvo, Specialna konstrukcijska znanja, Ležaji velikih dimenzij, Kotalno vrtljive zveze, Procesi zgorevanja v motorjih z notranjim zgorevanjem, Vozila, Prometne nezgode, Konstruiranje strojev, Mehanika konstrukcij in strojev, Geometrijsko dimenzioniranje in toleriranje, Ekspertni sistemi

Več o laboratoriju

21 Oddelek za letalstvo

Predstojnik: prof. dr. Franci Pušavec

Tajništvo: Teja Pirnat

Vodja laboratorija: prof. dr. Franci Pušavec
Tajništvo: Teja Pirnat

Raziskovalna področja: Konstrukcijska mehanika, Specialna razvojna znanja, Specialna konstrukcijska znanja

Več o laboratoriju